Сарадња

У посљедњих неколико година Универзитет у Бањој Луци посвећује велику пажњу међународној сардњи. Од 2008. године, надлежност за координацију међународне сардње има Универзитет, а до тада се највећи број активности везаних за међународну сарадњу обављао на факултетима/ Академији. За провођење активности и координације међународне сарадње задужени су проректор за међународну сарадњу, Канцеларија за међународну сарадњу у Ректорату и мрежа координатора за међународну сарадњу на факултетима/ Академији умјетности. Циљ ове мреже је да се на најбољи могући начин ангажују постојећи капацитети и активности у овој области (прикупљање и дистрибуција информација, размјена идеја и искустава, приједлози активности и учесника).

Међународна сарадња

Важећи закони из области високог образовања дају високошколским установама (универзитетима) аутономију у успостављању сарадње са високошколским институцијама из других држава. Тиме се признаје међународни уговорни капацитет Универзитета у Бањој Луци, што је од огромне важности за његов статус у држави и у иностранству. Процес трансформације високог образовања и укључивање у европски простор високог образовања, као и јединствени европски научни простор, намеће потребу сарадње са другим универзитетима у иностранству, у циљу обезбјеђења услова за мобилност особља и студената, те узајамно признавање периода и степена образовања. Зато је у протеклом периоду посебна пажња посвећена уговорним односима са другим високошколским установама.

Подаци о раније потписаним међународним уговорима, прикупљени током 2009. године, класификовани су и доступни на интернетској страници Универзитета. На овај начин академско особље које конкурише на програме сарадње, стипендирања или друге пројекте, као и сви заинтересовани, имају на располагању релевантне податке. Према овим подацима у протеклих петнаест година склопљено је више од 100 уговора са иностраним факултетима, универзитетима, институтима и другим установама из Бугарске, Грчке, Италије, Норвешке, Финске, Јапана, Тајланда, Швајцарске, Њемачке, Шпаније, Руске Федерације, Украјине, Француске, Пољске, Румуније, Србије, Црне Горе, Македоније, Хрватске и Словеније.

Поред уговора о сарадњи, чланство у међународним асоцијацима, представља једну од значајних референци о спремности на сарадњу са иностраним партнерима, али доприноси и угледу и препознавању Универзитета на међународном нивоу. Наш Универзитет је од 18. септембра 2008. године потписник Велике повеље Универзитета (Magna Charta Universitatum), заједно са преко 600 универзитета у свијету. Члан је Међународне универзитетске мреже академске и истраживачке сарадње, у окриљу Научног парка Универзитета La Sapienza из Рима (Италија). Члан је Генералне скупштине Интеруниверзитетског центра за научни рад и сарадњу са Источном и Југоисточном Европом (CIRCEOS), са сједиштем на Универзитету у Барију (Италија), која је своје засједање у мају 2010. године одржала у Бањој Луци. Том приликом наши гости су били представници универзитета из Руске Федерације, Пољске, Италије, Албаније, Мађарске и Румуније.

У оквиру међународне сарадње Универзитет у Бањој Луци значајну пажњу посвећује размјени наставног особља и студената, као дијела активности уговора о сарадњи, кроз студијске посјете, љетне школе, радионице и праксу. У складу са тиме наш Универзитет је од школске 2008/09. године постао дио тзв. CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) мреже. У оквиру програма CEEPUS II наши наставници, сарадници и студенти су боравили на страним универзитетима, а истовремено ми смо примили стране госте на наш Универзитет. Ове активности ће се наставити кроз реализацију програма CEEPUS III, током наредних година.

Одређен број академског особља и студената Универзитета у Бањој Луци били су, или су тренутно, стипендисти различитих програма влада страних земаља. Посјете нашем Универзитету група студената из иностранства су пракса која се његује. До сада смо били домаћини студентима из: Италије (La Sapienza), Бугарске (Универзитет из Пловдива), Француске (Универзитет из Стразбура), Аустрије (Универзитет из Граца), Сједињених Америчких Држава (Универзитет из Вашингтона), Србије (Косовска Митровица) и Њемачке (Универзитет из Фрајбурга).

Током 2010. године једанаест страних студената обавиће стручну праксу на факултетима Универзитета у Бањој Луци, у трајању од два мјесеца. На тај начин се омогућује да исто толико студената нашег универзитета обави стручну праксу у иностранству преко активности Удружења IAESTE Босне и Херцеговине. Студенти Економског факултета Универзитета у Бањој Луци учествовали су у раду тзв. "Љетног универзитета" на тему "Међународна економија и европске интеграције" коју заједнички организује неколико универзитета из Европе, а координатор је Универзитет за економију и бизнис из Беча (Wirtschafts Universitat - WUS, Аустрија). Неколико претходних година, студенти Одсјека за италијански језик и књижевност и српски језик и књижевност Филолошког факултета боравили су у Италији и похађали љетну школу италијанског језика.

Поред међународних пројеката, радне посјете иностраних партнера, предавања, презентације и друге активности значајне су за област међународне сарадње и доприносе њеном развоју и ширењу. У радној посјети нашем Универзитету боравили су представници универзитета из: Бугарске (Софија), Италије (Рим, Бари), Швајцарске (Лугано), Руске Федерације (Јакатеринбург), Сједињених Америчких Држава (Универзитет Беркли), Мађарске (Печуј), Француске (Тур, Стразбур), Србије (Косовска Митровица, Београд, Крагујевац, Ниш и Нови Пазар).