Навигација

Конкурс за упис

Конкурс за упис расписује се на основу одлуке Владе Републике Српске о броју студената за упис на прву годину студија I циклуса у одговарајућој академској години на јавним високошколским установама.

За упис на студијске програме прве године I циклуса студија могу конкурисати кандидати који имају завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.

Конкурс садржи: број студената који се уписују на одређене студијске програме, услове за упис, мјерила за бодовање  кандидата, поступак спровођења конкурса, рокове за пријаву кандидата, тачно вријеме полагања пријемног испита, као и рокове за објаву резултата и упис примљених кандидата, податке о висину школарине коју плаћају студенти чије се студирање не финансира из буџета, звање које се стиче завршетком студијског програма, те остале одредбе.

Конкурс за упис у академску 2017/2018. биће објављен 14. јуна  2017. године на веб-страници Универзитета www.unibl.org, као и у дневним листовима Еуроблиц и Независне новине.