Навигација

Контакт подаци факултета

Већина факултета Универзитета у Бањој Луци налази се у два кампуса, смјештена недалеко од обала ријеке Врбас, у непосредној близини центра града. У кампусима се налазе студентски домови са ресторанима, спортски терени, студентски клубови…

У кампусу Универзитетски град налазе се Академија умјетности, Филолошки, Филозофски, Пољопривредни, Факултет политичких наука и Факултет физичког васпитања и спорта.

У тзв. старом кампусу смјештени су : Архитектонско-грађевинско-геодетски, Економски, Правни, Машински, Технолошки и Шумарски факултет.

Остали факултети (сем Рударског чије је сједиште у Приједору), налазе се изван поменутих универзитетских кампуса, али такође, у непосредној близини центра града Бања Лука (Електротехнички, Медицински, Природно- математички и Факултет безбједносних наука).

Адресе и остале  контакт податке факултета можете пронаћи у  наредној табели:

Ред. бр. Факултет/Академија Адреса Телефон Веб сајт Електронска пошта
1. Академија умјетности Универзитетски град, Булевар војводе Петра Бојовића 1А,
78000 Бања Лука
 
+387 51 348 800 www.au.unibl.org info@au.unibl.org
2. Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Булевар војводе Степе Степановића 77,
78000 Бања Лука
+387 51 462 543 www.aggf.unibl.org info@aggf.unibl.org
3. Економски факултет Мајке Југовића 4,
78000 Бања Лука
+387 51 430 010 www.ef.unibl.org info@ef.unibl.org
4. Електротехнички факултет Патре 5,
78000 Бања Лука
+387 51 221 824 www.etf.unibl.org info@etf.unibl.org
5. Машински факултет Булевар војводе Степе Степановића 71,
78000 Бања Лука
+387 51 433 000 www.mf.unibl.org info@mf.unibl.org
6. Медицински факултет Саве Мркаља 14,
78000 Бања Лука
+387 51 234 100 www.med.unibl.org info@med.unibl.org
7. Пољопривредни факултет Универзитетски град, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука +387 51 312 390 www.agro.unibl.org info@agro.unibl.org
8. Правни факултет Булевар војводе Степе Степановића 77, 78000 Бања Лука +387 51 339 001 www.pf.unibl.org info@pf.unibl.org
9. Природно-математички факултет Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука +387 51 319 142 www.pmf.unibl.org info@pmf.unibl.org
10. Рударски факултет Саве Ковачевића бб, 79101 Приједор +387 52 241 660 www.rf.unibl.org info@rf.unibl.org
11. Технолошки факултет Булевар војводе Степе Степановића 73, 78000 Бања Лука +387 51 434 357 www.tf.unibl.org info@tf.unibl.org
12. Факултет безбједносних наука Булевар Војводе Живојина Мишића 10 A, 78000 Бања Лука +387 51 333 603 www.fbn.unibl.org info@fbn.unibl.org
13. Факултет политичких наука Универзитетски град, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука +387 51 304 001 www.fpn.unibl.org info@fpn.unibl.org
14. Факултет физичког васпитања и спорта Универзитетски град, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука +387 51 312 280 www.ffvs.unibl.org info@ffvs.unibl.org
15. Филозофски факултет Универзитетски град, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука +387 51 322 780 www.ff.unibl.org info@ff.unibl.org
16. Филолошки факултет Универзитетски град, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука +387 51 340 120 www.flf.unibl.org info@flf.unibl.org
17. Шумарски факултет Булевар војводе Степе Степановића 75а, 78000 Бања Лука +387 51 464 628 www.sf.unibl.org info@sf.unibl.org