Навигација

Шта студирати на УНИБЛ?

Будућим студентима Универзитета у Бањој Луци на располагању је 17 факултета са 58 студијских програма I циклуса студија. Списак лиценцираних студијских програма и факултета на којима се изводе, заједно са подацима о дужини трајања студија и броју ECTS бодова који сте стичу током студија, дат је у наредној табели.


СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ I ЦИКЛУСА СТУДИЈА

ФАКУЛТЕТ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ УСМЈЕРЕЊЕ
АКАДЕМИЈА УМЈЕТНОСТИ Музичка умјетност (4 године, 240 ECTS) Музичка теорија и педагогија
Етномузикологија
Соло пјевање
Композиција
Дириговање
Клавир и гитара
Гудачки инструменти
Дувачки инструменти
Камерна музика
Ликовна умјетност (4 године, 240 ECTS) Сликарство
Графика
Графички дизајн
Драмска умјетност (4 године, 240 ECTS) Продукција
Камера
Монтажа
ФТВ режија
АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКИ ФАКУЛТЕТ Архитектура (4 године, 240 ECTS)
Грађевинарство (4 године, 240 ECTS)
Геодезија (4 године, 240 ECTS)
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ Економија и пословно управљање (4 године, 240 ECTS)
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ Рачунарство и информатика (4 године, 240 ECTS)
Електроника и телекомуникације (4 године, 240 ECTS)
Електроенергетика и аутоматика (4 године, 240 ECTS)
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ Производно машинство (4 године, 240 ECTS)
Енергетско и саобраћајно машинство (4 године, 240 ECTS)
Индустријско инжењерство (4 године, 240 ECTS)
Заштита на раду (4 године, 240 ECTS)
Мехатроника (4 године, 240 ECTS)
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Медицина (6 година, 360 ECTS)
Фармација(5 година, 300 ECTS)
Здравствена њега (4 године, 240 ECTS)  
Здравствена њега (4 године, 240 ECTS) Радиолошка технологија
Стоматологија (6 година, 360 ECTS)
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Анимална производња (3 године, 180 ECTS)
Биљна производња (3 године, 180 ECTS) Ратарство и повртларство
Хортикултура
Воћарство и виноградарство
Заштита биљака
Аграрна економија и рурални развој (3 године, 180 ECTS)
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Право (4 године, 240 ECTS)
ПРИРОДНОМАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Физика (4 године, 240 ECTS) Општи смјер
Наставни смјер
Математика и информатика Наставни смјер (3 године, 180 ECTS)
Наставни смјер (4 године-240 ECTS)
Општи смјер (4 године-240 ECTS)
Биологија (4 године, 240 ECTS) Општи смјер
Наставни смјер
Екологија и заштита животне средине (4 године, 240 ECTS) Општи смјер
Наставни смјер
Хемија (4 године, 240 ECTS) Општи смјер
Наставни смјер
Просторно планирање (4 године, 240 ECTS)
Географија (4 године, 240 ECTS) Општи смјер
Наставни смјер
Техничко васпитање и информатика (3 године, 180 ECTS) Наставни смјер
РУДАРСКИ ФАКУЛТЕТ Рударство (4 године, 240 ECTS)
Геолошко инжењерство (4 године, 240 ECTS)
ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Хемијска технологија (4 године, 240 ECTS)
Биотехнолошко – прехрамбени (4 године, 240 ECTS)
Графичко инжењерство (4 године, 240 ECTS)
Текстилно инжењерство (4 године, 240 ECTS) Одјевна технологија и дизајн
Обућарска технологија и дизајн
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА Безбједност и криминалистика (4 године, 240 ECTS)
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Новинарство и комуникологија (4 године, 240 ECTS)
Социјални рад (4 године, 240 ECTS)
Социологија (4 године, 240 ECTS)
Политикологија (4 године, 240 ECTS)
ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА Спорт (3 године,180 ECTS)
Општи наставнички (4 године, 240 ECTS)
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Српски језик и књижевност (4 године, 240 ECTS)
Енглески језик и књижевност (4 године, 240 ECTS)
Њемачки језик и књижевност (4 године, 240 ECTS)
Италијански језик и књижевност (4 године, 240 ECTS)
Француски језик и књижевност и латински језик (4 године, 240 ECTS)
Руски и српски језик и књижевност (4 године, 240 ECTS)
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Филозофија (4 године, 240 ECTS)
Психологија (3 године,180 ECTS)
Педагогија (4 године, 240 ECTS)
Историја (4 године, 240 ECTS)
Учитељски студиј (4 године, 240 ECTS)
Предшколско васпитање (3 године, 240 ECTS)
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Шумарство (4 године, 240 ECTS)
Прерада дрвета (4 године, 240 ECTS)