Навигација

Студентске службе

СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ

ФАКУЛТЕТА/АКАДЕМИЈЕ УМЈЕТНОСТИ

 

   

Ред број

НАЗИВ ФАКУЛТЕТА

КОНТАКТ

E-mail

1

Академија умјетности

051/348 801
051/348 806

studentska.sluzba@au.unibl.org

2

Архитектонско – грађевинско-геодетски факултет

051/462 545

studentska.sluzba@aggf.unibl.org

3

Економски факултет

051/430 020

studentska.sluzba@ef.unibl.org

4

Електротехнички факултет

051/221 854

studentska.sluzba@etf.unibl.org

5

Машински факултет

051/433 030

studentska.sluzba@mf.unibl.org

6

Медицински факултет

051/234 140
лок 106

studentska.sluzba@med.unibl.org

7

Пољопривредни факултет

051/312 572

studentska.sluzba@agro.unibl.org

8

Правни факултет

051/339 030

studentska.sluzba@pf.unibl.org

9

Природно-математички факултет

051/304 722

studentska.sluzba@pmf.unibl.org

10

Рударски факултет

052/241 660

studentska.sluzba@rf.unibl.org

11

Технолошки факултет

051/434 352

studentska.sluzba@tf.unibl.org

12 Факултет безбједносних наука 051/333 648 studentska.sluzba@fbn.unibl.org

13

Факултет политичких наука

051/304 001

studentska.sluzba@fpn.unibl.org

14

Факултет физичког васпитања и спорта

051/ 312 611

studentska.sluzba@ffvs.unibl.org

15

Филозофски факултет

051/322 780

studentska.sluzba@ff.unibl.org

16

Филолошки факултет

051/ 340 143

studentska.sluzba@flf.unibl.org

17

Шумарски факултет

051/464 628

studentska.sluzba@sf.unibl.org