Навигација
Viber

Извјештај комисије за избор у звање наставника на уже научне области: Римско право и Историја права и државе

Избори у звањаУниверзитет у Бањој Луци
Кандидат: проф. др Никола Мојовић
 
На основу члана 39. и члана 85. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске број 85/06 и  30/07) и члана 138. (5) Статута Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета, на седници одржаној 25.12.2008. године, донео је Одлуку бр. 05-4979/08  којом смо именовани у Комисију за писање извештаја за избор наставника на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци, на уже научне области Римско право и Историја права и државе  у горе наведеном саставу. Преузмие комплетан документ (.doc)