Навигација
Viber

Одржан Семинар „Развој студијских програма другог и трећег циклуса“

Универзитет у Бањој ЛуциОпште
World University Service (WUS) Аустрија организовао је на Универзитету у Бањој Луци семинар под називом „Развој студијских програма другог и трећег циклуса“, 12. марта 2009. године, у Ректорату Универзитета у Бањој Луци

Семинар се организовао у склопу активности Degree Development Structure (DDS) пројекта развоја магистарских и докторских студија који се проводи у оквиру програма WUS Аустрија „Аустријска подршка развоју високог образовања у Босни и Херцеговини 2008. – 2011.” којег финансира Аустријска кооперација за развој (ADC) у укупном износу од 2185835 КМ

Основни циљ овог Програма јесте развој другог и трећег циклуса студирања тј. магистарског и докторског студија на високошколским установама у БиХ, уз посебан нагласак на повезивању високог образовања са тржиштем рада, а самим тим и отварању већих могућности за запослење завршених студената. Програм је замишљен као подршка интеграцији Босне и Херцеговине у Европски простор високог образовања у смислу даљњег развоја и осавремењавања високошколских установа у БиХ у складу са Европским стандардима, доприносећи тиме развоју бх. економије који се заснива на знањима, као и привлачности БиХ као економске локације. 

У том смислу и пројект Degree Development Structure (DDS) представља подршку високошколским институцијама у БиХ заинтересованим за развој нових студијских програма усмјерених на потребе тржишта и друштва. Овај пројекат има за циљ да подстакне и промовише оне високошколске установе које су спремне да уведу нове или модификују постојеће наставне планове и програме, те примјењују нове приступе код нових или већ постојећих модула тј. курсева. 

Након објављеног конкурса, WUS Аустрија канцеларија у Сарајеву је примила 5 пријава, а као резултат тога у јануару 2009. године потписани су уговори са 4 факултета на 3 јавна универзитета у Босни и Херцеговини за:

  1. магистарски студиј Управљање квалитетом у здравству на Економском факултету Универзитета у Сарајеву у вриједности од око 98000 КМ
  2. магистарски студиј Анализа хране на Пољопривредно-прехрамбеном факултету Универзитета у Сарајеву у износу од око 139000 КМ
  3. магистарски студиј из машинства на Техничком факултету Универзитета у Бихаћу у вриједности од око 126000 КМ
  4. докторски студиј из информационо-комуникацијских технологија на Електротехничком факултету Универзитета у Бањој Луци у вриједности од око 128000 КМ 

Потписивањем уговора означен је званични почетак имплементације DDS пројекта.

Обзиром да је један од циљева DDS пројекта успостављање и приказивање нових модела и методологија при измјенама постојећих или успостављању нових наставних планова и програма у оквиру другог и трећег циклуса на универзитетским институцијама у БиХ како би се прихватили и увели нови стандарди у високо образовање у БиХ, на семинару су презентоване сљедеће теме: Најновији трендови у развоју докторских студија – национални и интернационални импулси (предавач мр Елизабет Вестфал (Elisabeth Westphal), савјетник за болоњски процес, високо образовање у Европи и наставу, Универзитет Аустрија), Потребе и отворене могућности за интернационализацију студијских програма (предавач мр Улрике Кравагна (Ulrike Krawagna), канцеларија за међународну сарадњу, Универзитет у Грацу) и Осигурање квалитета у наставном процесу – валидација и евалуација програма (предавач др Дејан Бокоњић, Медицински факултет, Универзитет у Источном Сарајеву).