Навигација
Viber

КОНСТИТУИСАН 2. САЗИВ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА

Универзитет у Бањој ЛуциОпште

Конститутивна сједница 2. сазива Студентског парламента Универзитета у Бањој Луци одржана је у четвртак, 02.07.2009. године у просторијама Ректората са почетком у 12,00 часова.

Сједницу је заказао Милан Грубор, а за сједницу је предложио сљедећи:


Д Н Е В Н И   Р Е Д

1. Верификација мандата члановима новог сазива Студентског парламента;
2. Усвајање дневног реда;
3. Избор предсједника Студентског парламента;
4. Избор потпредсједника Студентског парламента;
5. Избор Генералног секретара Студентског парламента;
6. Избор члана Управног одбора Универзитета у Бањој Луци из реда студената;
7. Избор чланова Сената Универзитета у Бањој Луци из реда студената;
8. Формирање и избор предсједника радних тијела Студентског парламента:

- Комисија за међународну сарадњу,
- Комисија за маркетинг,
- Комисија за право,
- Комисија за научни рад,
- Комисија за наставни процес,
- Комисија за културу,
- Комисија за спорт,
- „ISIC“ тим (одлука о формирању),
- „АнтиКор“ тим (одлука о формирању),
- Тим за комерцијалне садржаје (одлука о формирању). 

9. Усвајање Плана рада Студентског парламента за академску 2009/2010. годину;
10. Расписивање конкурса за избор чланова Научно-наставних вијећа из реда студената за:
- Факултет политичких наука (7),
- Филолошки факултет ( 8) и
- Рударски факултет. (4)

11. Текућа питања.
Након верификације мандата члановима 2. сазива, приступило се избору органа и радних тијела Студентског парламента.

За предсједника Студентског парламента једногласно је изабран Бојан Гребенар, студент Факултета политичких наука и генерални секретар у претходном сазиву.

На мјесто потпредсједника изабран је Саша Панић, студент Економског факултета Универзитета у Бањој Луци.

За генералног секретара изабран је Гордан Балабан, студент Правног факултета Универзитета у Бањој Луци.

Изабрани су и предсједници радних тијела Студентског парламента и то:
1. Милош Благојевић – КОМИСИЈА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ,
2. Горан Дугић – КОМИСИЈА ЗА МАРКЕТИНГ,
3. Маја Просан – КОМИСИЈА ЗА ПРАВО,
4. Даница Којић – КОМИСИЈА ЗА НАУЧНИ РАД,
5. Милица Ковјанић – КОМИСИЈА ЗА НАСТАВНИ ПРОЦЕС,
6. Јелена Топић – КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРУ,
7. Димче Јовић – КОМИСИЈА ЗА СПОРТ,
8. Јелена Шљокавица – „АнтиКор“ ТИМ,
9. Споменка Никић – „ISIC“ ТИМ,
10. Виолета Томић – ТИМ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ САДРЖАЈЕ.

За члана Управног одбора Универзитета из реда студената једногласно је изабран Саша Марковић, студент Медицинског факултета.

Чланови Сената Универзитета у Бањој Луци из реда студената су:
1. Јована Јаворић, студент Медицинског факултета;
2. Маја Петковић, студент Природно-математичког факултета;
3. Биљана Стојнић, студент Шумарског факултета;
4. Милан Малинић, студент Пољопривредног факултета и
5. Филип Бабић, студент Факултета физичког васпитања и спорта.

Након окончане процедуре избора органа и тијела, те излагања новоизабраног предсједника Студентског парламента, једногласно је усвојен и План рада Студентског парламента за академску 2009/2010. годину.

Одржавањем ове сједнице процес избора и конституисања студентског представничког тијела Универзитета у Бањој Луци, тј. Студентског парламента је успјешно окончан. Права и обавезе које му припадају у складу са Законом о високом образовању и Статутом Универзитета, Студентски парламент ће наставити да користи и извршава, а све у циљу остваривања, промоције и заштите интереса студената Универзитета.