Навигација
Viber

WBC-VMnet TEMPUS пројекат

Универзитет у Бањој ЛуциОпште

Покренута јавна дебата о WBC регионалном моделу сарадње универзитета и предузећа

Пројектни тим WBC-VMnet пројекта (www.wbc-vmnet.rs), кога чини 13 партнера из 7 ЕУ и WBC земаља, припремио је за јавну расправу приједлог новог регионалног модела сарадње универзитета и предузећа, који је развијен и анализиран у оквиру пројекта „Мрежа корисника виртуалне производње Западног Балкана – подршка интеграцији троугла знања“, финансираног од стране EU у оквиру TEMPUS IV програма. Како се пројекат бави интеграцијом тзв. „троугла знања“ који чине образовање, истраживања и иновације у предузећима, кроз успостављање одрживе и ефикасне сарадње свих актера, од суштинске важности је постизање националног и регионалног консензуса по питању предложеног модела, и његове даље имплементације у региону Западног Балкана.

У том циљу припремљена је публикација под називом „WBC Regional model of university-enterprise cooperation“. Структура публикације обухвата приказ:

  • EU легислативе, подстицаја и достигнућа у области сарадње универзитета и предузећа,
  • Тренутног стања у тој области у земљама Западног Балкана, расположивих ресурса, уочених потреба и ограничења
  • Примjера најбоље EU праксе, кроз студије случаја реализоване са 15 EU универзитета 
  • Предложеног модела, тј. сета препорука за модернизацију универзитета у региону, и његово приближавање потребама друштва и економије, односно успостављања одрживих структура и механизама који треба да подрже сарадњу са предузећима и покрену иновације

Очекује се да ће у току јавне расправе, која ће трајати до 30. маја 2010, модел бити додатно побољшан приједлозима и сугестијама кључних актера, кроз дискусије у оквиру предстојећих инфо дана, који ће се организовати у 8 универзитетских центара у WBC региону, као и кроз бројне појединачне састанке и дискусије са представницима ресорних Министрстава, Регионалних развојних агенција, Привредних комора, Удружења предузећа и осталих интересних група.

Штампана публикација ће обухватити измјене и допуне, пристигле у току јавне расправе и усаглашене на нивоу региона. Планира се њено издавање за јуни 2010, након чега ће се дистрибуирати у цијелом региону и шире.

Публикације можете преузети на:
http://www.wbc-vmnet.rs/images/stories/pdf/University-Enterprise%20Cooperation/WBC%20Regional%20Model%20-%20draft.pdf


WBC-VMnet TEMPUS пројекат.doc