Навигација
Viber

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Биохемија

Избори у звањаПриродно-математички факултет

Др Биљана Кукавица, доцент - предсједник (ужа научна област Биохемија), Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
Др Живојин Ерић, редовни професор - члан (ужа научна област Микробиологија, биологија ћелија), Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
Др Данијела Којић, доцент - члан (ужа научна област Биохемија), Природно-математички факултет, Нови Сад

На сједници Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета одржаној 21.12.2010. године именовани смо у Комисију за избор сарадника за ужу научну област Биохемија (наставни предмет Биохемија) о чему подносимо сљедећи извјештај:

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Биохемија Дино Хасанагић.pdf