Навигација
Viber

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Машинске конструкције

Избори у звањаМашински факултет

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање асистента за ужу научну област Машинске конструкције, у саставу:
Др Живко Бабић, ванредни професор, ужа научна област Машинске конструкције, Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник
Др Симо Јокановић, ванредни професор, ужа научна област Рачунарски интегрисани системи (CAD, CAM, CAPP, CAE), Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, члан
Др Ненад Марјановић, редовни професор, ужа научна област Машинске конструкције и механизација, Машински факултет Универзитета у Крагујевцу, члан

НАУЧНО- НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ
МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

Предмет: Извјештај Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за  избор у академско звање асистента

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци број 08-635-8/10 од 08.06.2010. године, именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор сарадника.
 На расписани Конкурс Машинског факултета у Бањој Луци за избор сарадника за ужу научну област Машинске конструкције, за наставне предмете Нацртна геометрија и Инжењерска графика, објављеном у дневном листу «Глас Српске» од 25.8.2010. године, пријавила су се три кандидата и то: Тихомир Мачкић, Јован Шкундрић и Живана Зец.
 На основу разматрања конкурсног материјала, у складу са Законом о високом образовању и Правилником о поступку и условима избора академског особља  Универзитета у Бањој Луци, подносимо Научно-наставном вијећу Машинског факултета у Бањој Луци, ради даљег поступка, сљедећи

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Машинске конструкције Тихомир Мачкић.doc