Навигација
Viber

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Микробиологија; биологија ћелија

Избори у звањаПриродно-математички факултет

Наставно-научно вијеће Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 21.12.2010. године донијело Одлуку број 3936/10 којом је формирана Комисија у саставу:
Проф. др Милош Шолаја, (ужа научна област Биологија), Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник
Проф. др Живојин Ерић, (ужа научна област Микробиологија), Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, члан
Проф. др Милан Матавуљ, (ужа научна област Микробиологија), Департман за биологију Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, члан

за припремање приједлога за избор наставника за ужу научну област Микробиологија; биологија ћелије (за наставне предмете: Биологија; Општа микробиологија; Микробиологија хране; Паразитологија).

На расписани Конкурс Универзитета у Бањој Луци, објављен у дневном листу "Глас Српске" , 01.12.2010. године за избор наставника за ужу научну област Микробиологија; биологија ћелије (за наставне предмете: Биологија; Општа микробиологија; Микробиологија хране; Паразитологија) пријавио се један кандидат, доц. др Љиљана Топалић-Тривуновић, до сада доцент на наведеним предметима.

Након увида у комплетну документацију приложену уз пријаву на Конкурс Комисија Наставно-научном вијећу Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци подноси сљедећи

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Микробиологија; биологија ћелија Љиљана Топалић-Трвивуновић.pdf