Навигација
Viber

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - Енглески језик

Избори у звањаФилолошки факултет

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ 

Одлуком бр. 11/10 од 22.12.2010. године, а у складу с чланом 71. и 91.  Закона о висoком образовању (Службени гласник Републике Српске, број 73/10)  Наставно – научно вијеће Филолошког факултета у Бањој Луци на својој 14. сједници од 10.11.2010. године именовало нас је у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја  за избор  у академско звање сарадника за ужу научну област Специфични језици – (Енглески језик) на наставним предметима: Фонетика енглеског језика, Фонологија енглеског језика, Савремени енглески језик 7 и 8. Захваљујући на указаном повјерењу,  Комисија подноси Вијећу сљедећи:

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - Енглески језик Емир Мухић.doc