Навигација
Viber

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Хирургија

Избори у звањаМедицински факултет

Научно-наставно вијеће Медицинског факултета у Бањој Луци, на сједници одржаној 10.02.2011. године, донијело је одлуку  бр.0602-120/2011 којом  је формирана Комисија у саставу:
1. Проф. др  Предраг Грубор, ванредни професор (ужа научна област хирургија) Медицински факултет Бањалука, предсједник
2. Проф. др  Здравко Марић, ванредни професор (ужа научна област хирургија), Медицински факултет Бањалука
3. Проф. др  Вељко Марић, редовни професор (ужа научна област хирургија), Медицински факултет Фоча
за припремање приједлога за избор наставника за ужу научну област Хирургија

           На расписани конкурс у дневном листу  "Глас Српске" од 09. 02. 2011.  за избор наставника за ужу научну област хирургија пријавила су се три кандидата и то:

  1. Доц. др Божо Кривокућа, ужа  научна  научна област хирургија,
  2. Доц. др Јован Ћулум, ужа  научна  научна област хирургија,
  3. Доц др Милан Симатовић, ужа  научна  научна област хирургија.

Након увида у све елементе  садржане у конкурсном материјалу наведених кандидата, Комисија Научно-наставном вијећу Медицинског факултета и Сенату Универзитета подноси  сљедећи

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Хирургија Божо Кривокућа, Јован Ћулум и Милан Симатовић.pdf