Навигација
Viber

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Физиологија биљака

Избори у звањаПриродно-математички факултет

Др Родољуб Ољача, редовни професор, ужа научна област Физиологија биљака, на предмету Физиологија биљака, Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник
Др Нада Шуматић, редовни професор, ужа научна област Ботаника, на предмету Ботаника, Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци, члан
Др Слађана Петронић, доцент, ужа научна област Ботаника, на предмету Ботаника, Пољопривредни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, члан

Бања Лука - Источно Сарајево, 10. април 2011. године

НАСТАВНО-НАУЧНО ВИЈЕЋЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

Одлуком Наставно-научног вијећа Универзитета у Бањој Луци, број: 734/11 од 30.03.2011. године именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор сарадника у академска звања по расписаном Конкурсу објављеном у дневном листу "Глас Српске" од 23.02.2011. године (исправка Конкурса од 09.03.2011. године), за ужу научну област Физиологија биљака, о чему подносимо сљедећи

ИЗВЈЕШТАЈ

На Конкурс за избор сарадника за ужу научну област Физиологија биљака (наставни предмет Физиологија биљака) - 1 извршилац, објављен у дневном листу "Глас Српске" од 23.02.2011. године (исправка Конкурса од 09.03.2011. године), пријавио се један кандидат, и то мр Зорана Хркић, запослена на Универзитету у Бањој Луци, у звању асистента за ужу научну област Физиологија биљака, за наставни предмет Физилогија биљака. Мр Зорана Хркић доставила је у року сву, законом прописану документацију, а у Извјештају иста је обрађена у складу са одредбама Закона о високом образовању и Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци.

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Физиологија биљака Зорана Хркић.pdf