Навигација
Viber

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Медицина, Породична медицина

Избори у звањаМедицински факултет

На основу члана 52. и 138. Статута Универзитета у Бањој Луци, те члана 4. и 5. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 10.02.2011. године, донијело је одлуку бр. 0602-125/2011 о образовању Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академска звања у саставу:
1. Др Гордана Тешановић, ванредни професор, ужа научна област Породична медицина, Медицински факултет Бања Лука
2. Др Будимка Новаковић, редовни професор, ужа научна област Хигијена, Медицински факултет Нови Сад
3. Др Свјетлана Стоисављевић Шатара, редовни професор, ужа научна област Фармакологија са токсикологијом, Медицински факултет Бања Лука

На раписани Конкурс Универзитета у Бањој Луци објевљен у дневном листу ,,Глас Српске" од 09.02.2011. године за избор сарадника за ужу научну област Породична медицина пријавила су се два кандидата, и то:
1. Др Бранкица Марковић, специјалиста породичне медицине, запослена у ЈЗУ Дом здравља у Бањој Луци
2. Др Санела Тепшић,  специјалиста породичне медицине, запослена у ЈЗУ Дом здравља у Бањој Луци

Након увида у све елементе садржане у конкурсном материјалу наведених кандидата, који су релевантни за избор, Комисија подноси сљедећи
 

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Медицина, Породична медицина Бранкица Марковић.pdf