Навигација
Viber

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Социјална медицина

Избори у звањаМедицински факултет

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 10.03.2011. године, донијело је одлуку број 0602-218/2011  о образовању Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор наставника за ужу научну област Социјална медицина, у следећем саставу:
1. Проф.др Момчило Бабић, редовни професор, ужа научна област Социјална медицина, Медицински факултет, Универзитет Београд , предсједник
2. Емеритус Проф.др Ариф Смајкић, редовни професор, ужа научна област Социјална медицина, Медицински факултет, Универзитет Сарајево, члан
3. Проф.др Моме Спасовски, редовни професор, ужа научна област Социјална медицина, Медицински факултет, Универзитет Скопље, члан

На расписани конкурс Универзитета у Бањој Луци, који је објављен 09.02.2011. године у листу "Глас Српске" за избор наставника за ужу научну област Социјална медицина, пријавио се један кандидат и то :

1. Др сци. мед. Живана Гаврић, ванредни професор, ужа научна област Социјална медицина

Након увида у све елементе садржане у конкурсном материјалу наведеног кандидата, Комисија Наставно-научном вијећу Медицинског факултета и Сенату Универзитета у Бањој Луци подноси слиједећи:

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Социјална медицина Живана Гаврић.pdf