Навигација
Viber

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Графика

Избори у звањаАкадемија умјетности

На основу члана 71. став 7. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске број 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Умјетничко-наставно вијеће Академије умјетности је на 3. сједници одржаној дана 08.03.2011. године донијело одлуку број: 05-III-11. 1./11 о образовању Комисије за припремање извјештаја и приједлога за избор у звање наставника по распианом конкурсу објаљеном у дневном листу "Глас Српске" од 09.02.2011. године за ужу умјетничку област Графика (Графика 1-10, Графика-изборни 1,2,3,4,5 и 6) у саставу:
мр Зоран Бановић, ванредни професор, ужа умјетничка област Графика, Академија умјетности, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
мр Ненад Зељић, ванредни професор, ужа умјетничка област Графика, Академија умјетности, Универзитет у Бањој Луци, члан
мр Драган Момиров, ванредни професор, ужа умјетничка област Графика,  Универзитет  уметности у Београду, Факултет ликовних уметности у Београду, члан

Именована Комисија подноси Умјетничко-наставном вијећу Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци и Сенату Универзитета у Бањој Луци сљедећи:

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Графика Горица Милетић Омчикус.pdf