Навигација
Viber

Преговарачки поступак за достављање понуда за јавну набавку услуга студије изводљивости, идејног и главног пројекта зграде Архитектонско-грађевинског факултета, трансфер знања и технологија, уз контролу примјене специфичних стандарда и интелигентних систе

Јавне набавкеУниверзитет у Бањој Луци

 Обавјештење о јавној набавци услуга објављено је у „Службеном гласнику БиХ“ број: 51 од 27.06.2011. године. Рок за достављање понуда истиче 15.07.2011. године.