Навигација
Viber

Извјештај о оцјени урађене магистарске тезе Горице Билак

Магистарски радовиФакултет физичког васпитања и спорта

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
Факултет физичког васпитања и спорта Бања  Лука
НАУЧНО – НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ

ИЗВЈЕШТАЈ О ОЦЈЕНИ УРАЂЕНЕ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ

На основу члана 71. став 7. тачка 6. Закона о високом образовању (''Службени гласник Републике Српске'', број 73/10), те члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци,  Научно - наставно вијећа Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци је на  118. сједници, одржаној  10.маја године, донијелo одлуку о формирању Комисија за преглед и оцјену  урађене магистарске тезе кандидткиње Горице Билак под називом: ''Наставник као фактор побољшања ефеката наставе физичког васпитања ученика млађег школског узраста '', у сљедећим саставу:

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ

1. Проф. др Проко Драгосављевић, Ужа научна област Методика у спорту и физичком васпитању, Универзитет у Бањој Луци, Факултет физичког васпитања и спорта Бања Лука, предсједник.

2. Проф. др Драгољуб Вишњић, ужа научна област Методика физичког васпитања, Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања, члан.

3. Доц. др Раденко Добраш, ужа научна област Методика у спорту и физичком васпитању, Универзитет у Бањој Луцу, Факултет физичког васпитања и спорта Бања Лука, ментор- члан.

Извјештај о оцјени урађене магистарске тезе Горице Билак