Навигација
Viber

Конкурс за избор наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци

КонкурсиУниверзитет у Бањој Луци

На основу члана 139. став (3) Статута Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета  р а с п и с у ј е

Конкурс за избор наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци