Навигација
Viber

Конкурс за именовање чланова изборних комисија на организационим јединицама; за избор чланова Студентског парламента, чланова наставно-научног/умјетничког вијећа из реда студената на Универзитету у Бањој Луци и чланове Сената ВШУП

КонкурсиУниверзитет у Бањој Луци

Број: 01-3.623/13
Датум: 18.02.2013. године.

На основу члана 5. Правилника о начину избора и броју чланова Студентског парламента и избору студената у наставно-научна/умјетничко вијеће факултета/академије и Сената Високе школе унутрашњих послова и Одлуке Сената (број 02/04-3.302-10/13)о расписивању избора за чланове Студентског парламента, чланове наставни-научних/умјетничког вијећа из реда студената на Универзитету у Бањој Луци и чланове Сената ВШУП из реда студената ВШУП, Централна изборна комисија, расписује

К О Н К У Р С

I за именовање чланова изборних комисија на организационим јединицама

II за избор чланова Студентског парламента, чланова наставно-научног/умјетничког вијећа из реда студената на Универзитету у Бањој Луци  и чланове Сената ВШУП

Преузмите конкурс

Образац за пријаву за чланове изборне комисије на организационим јединицама

Образац за пријаву за избор чланова наставно-научно/умјетничког вијећа и чланове Сената Високе школе унутрашњих послова

Образац за пријаву за избор чланова Студенског парламента