Навигација
Viber

Посјета европских партнера Универзитету у оквиру WBCInno TEMPUS пројекта

Наука и развојУниверзитет у Бањој Луци

У склопу активности на TEMPUS пројекту под називом „Модернизација универзитета Западног Балкана кроз јачање  структура и сервиса за трансфер знања, истраживање и иновације„ (Modernization of  WBC universities through strengthening of structures and services for knowledge transfer, research and innovation - WBCInno), партнери из Европcке уније бораве 23. и 24. септембра у посјети Универзитету у Бањој Луци.

  Scientific and research at the University of Banja Luka

Циљ њихове посјете је упознавање са стањем у области трансфера знања, истраживања и иновација на релацији  Универзитет - привреда. Тим поводом, проректор за научносистраживачки рад проф. др Милан Матаруга је у Ректорату Универзитета, 23. септембра, одржао презентацију на тему научноистраживачки рад на Универзитету, са посебним освртом на тренутно стање у овој области, постојеће капацитете, бројност истраживања и истраживача, те инвестиције у научноистраживачки рад.

Проректор проф. др Милан Матаруга

Цитирајући  изводе из Стратегије научног и технолошког развоја Републике Српке за период 2012-2016, проректор Матаруга је подсјетио  на малобројност  научних истраживања, као и свјетски познатих истраживача и научних радова објављених у међународно признатим публикацијама, те на недовољну повезаност научноистраживачког сектор и сектора привреде.
Партнери из Европске уније

С друге стране, партнери из Европске уније су изнијели искуства из својих земаља када је ријеч о успостављању сарадње, односно трансфер знања на релацији научноистраживачи рад - производни сектор. Гости из Европске уније свој боравак на Универзитету наставили су посјетама Универзитетском предузетничком центру, Институту за генетичке студије и Пољопривредном факултету, док су за 24. септембар предвиђене посјете Машинском и Електротехничком факултету Универзитета у Бањој Луци.
Координатор овог пројекта је Универзитет у Крагујевцу.