Навигација
Viber

Наставак 22. сједнице Сената Универзитета У Бањој Луци

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

У наставку 22. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци одржаном у сриједу, 04. децембра 2013. године разматрани су приједлози факултета за избор у наставничка и сарадничка звања. На приједлог Академије умјетности тачка: избор у звање др Синише Видаковића у звање ванредног професора на Академији, скинута је са дневног реда, док је ово тијело донијело одлуку о избору мр Новака Демоњића у звање ванредног професора на поменутој високошколској установи.

Сенат је такође донио одлуку о избору у наставничка и сарадничка звања на: Економском факултету (др Жељка Вашка у звање ванредног професора); Правном факултету (мр Стојане Копања, мр Милијане Лепир, мр Милана Пилиповића и Његослава Јовића, мр – сви у звање вишег асистента); Машинском факултету (др Винка Бабића у звање доцента); Факултету физичког васпитања и спорта (др Александра Кукрића у звање доцента); Шумарском (мр Драгутина Матаругића у звање доцента); те Филолошком (др Danila Capassа у звање ванредног професора и мр Слађане Цукут у звање вишег асистента). Истовремено, приједлози научно-наставних вијећа Филолошког факултета за избор Ање Правуљац, мр у звање асистента; Факултета политичких наука за избор др Љубе Лепира и др Драгане Шћеповић у звање доцента, те Филозофског факултета за избор др Драгише Васића у звање доцента,  враћени су на дораду.

Сенат је на истој сједници донио одлуке  о давању сагласности на извјештаје комисија о урађеној докторској дисертацији на: Економском факултету (за мр Жељка В. Рачића на тему: „Вишеатрибитувно одлучивање-методе, примјена, очекивани процес развој“) Технолошком (мр Биљану Б. Пећанац на тему: „Утицај избора омотача на квалитет традиционалних ферментисаних кобасица“) и Факултету политичких наука (за мр Душка Трнинића на тему: „Културно-идеолошки аспекти глобализације“).

Највише академско тијело Универзитета је донијело више одлука о давању сагласности на извјештаје комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације и то на: Економском факултету (за мр Илије Стојановића на тему: „Нова парадигма доброг управљања у јавној  управи у функцији одрживог економског развоја“, за мр Драгана Миловановића на тему: „Пословна предвиђања у функцији пословног реструктурирања предузећа“ и за мр Бранке Топић Павковић на тему: „Процес монетарног интегрисања у условима кризе“); Факултету политичких наука (за мр Радмилу Пејић на тему: „Спорови око болоњског концепта универзитета“); те Факултету физичког васпитања и спорта (за мр Жељка Секулића на тему: „Промјене индикатора анаеробног метаболизма током интермитентног рада максималног интезитета код фудбалера“, мр Жељка Ковачевића на тему: „Здравствена и антрополошка обиљежја различито кинезилошки ангажованих студентица“ и мр Душка Лепира на тему: „Емоционална интелигенција као предиктор спортског успјеха и задовољства бављења спортом“), док је приједлог Филозофског факултета о давању сагласности на извјештај Комисије о оцјени подобности теме „Специфичности психичког функционисања особа са тјелесним инвалидитетом“,  кандидата мр Дијане Ђурић враћен Факултету на дораду.

Сенат је у наставку сједнице прихватио и приједлоге: Уговора о сарадњи између Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци и шест партнера из Црне Горе, Македоније, Турске и Федерације Босне и Херцеговине; те  Уговора о сарадњи између Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци и Одсјека за физику, математику и техничке науке Универзитета Хемијске технологије и металургије из Софије (Бугарска), те је донесен закључак да се они прослиједе Управном одбору на одлучивање.

Након разматрања Закључка Комисије о признавању стране високошколске исправе и праву кандидата за наставак студија кандидата Дамјана Нешића, предмет је враћен Медицинском факултету уз закључак да Факултет именује нову комисију која ће донијети одлуку поступајући по ранијем закључку Сената у вези овог предмета.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/2964/uni-2.jpg