Навигација
Viber

Информација са 27. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

На 27. сједници Сената Универзитета у Бањој Луци одржаној 24. априла 2014. године, највише академско тијело УНБЛ заузело је став да се амандмански дјелује на недавно усвојени Закон о звањима у циљу долажења до рјешења које подразумијева да и они студенти Универзитета који су уписали трогодишњи студиј на својим факултетима стичу статус „дипломирани“ по завршетку студија.

На истој сједници, Сенат је донио Одлуку о измјени и допуни Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима за љетни семестар школске 2013/2014. године, као и Одлуку о изједначавању избора наставника и сарадника на Mашинском факултету Универзитета у Бањој Луци у складу са Одлуком Сената од 28.11.2013. године.

Такође, прихваћен је Приједлог Пољопривредног факултета о измјени распореда изборних предмета по семестру на усмјерењу Ратарство и повртарство; Закључак Филолошког факултета о рјешавању статуса лектора српског језика на страним универзитетима; као и пределаборат Факултета физичког васпитања и спорта о организацији Студентског спорта на Универзитету у Бањој Луци, уз задужење ННВ ФФВС да до сљедеће сједнице Сената направи коначан елаборат.

Сенат је донио више одлука о избору у наставничка и сарадничка звања, и то на: Медицинском, Филолошком, Електротехничком и Факултету политичких наука.

Такође, донесено је и више одлука о давању сагласности на извјештаје комисија о урађеној докторској дисертацији, и то на: Медицинском, Факултету физичког васпитања и спорта, Филозофском и Рударском факултету, као и Одлуку о давању сагласности на Извјештај комисија о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на Медицинском факултету. Такође, Сенат је прихватио приговор проф. др Мирка Раковића на ранију одлуку Сената о његовом неизбору у звање.

На својој 27.сједници, Сенат је прихватио и више приједлога протокола, споразума и уговора о сарадњи, и то:

-Протокола о намјерама сарадње између Универзитета у Бањој Луци и Државног универзитета Кемерово (Руска Федерација);
-Протокола о међународној образовној сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Yildiz Техничког универзитета из Инстанбула (Република Турска);
-Споразума о намјерама сарадње између Савезне државне високошколске институције „Државна пољопривредна академија из Нижњег Новгорода“ и Универзитета у Бањој Луци;
-Уговора о сарадњи између БХРТ Сарајево и Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци;
- Уговора о сарадњи између Удружења грађана „Музичка креативна иницијатива“ Бања Лука и Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци, те
-Уговора о образовној и научној размјени између Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Лондону, Факултета за напредне студије, Института за енглеске студије.

На сједници је разматран и прихваћен Закључак Проширеног колегијума у вези са статусом руског језика, те је исти прослијеђен ресорном министарству и Републичком педагошком заводу.

Сенат је, такође, након разматрања захтјева Студентског парламента, донио Одлуку о именовању Централне изборне комисије која ће расписати изборе за Парламент и наставно-научна вијећа Универзитета у Бањој Луци, док је Захтјев Парламента за изјашњавање Сената о полагању испита из предмета Макроекономија на Економском факултету прослијеђен Наставно научном вијећу Економског факултета уз задужење да се ово тијело претходно изјасни о наведном.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3287/uni-1.jpg