Навигација
Viber

Информација са 28. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

На 28. сједници Сената Универзитета у Бањој Луци усвојен је Приједлог измјена Академског календара за школску 2013/2014. годину којим је дефинисано да се јунско-јулски испитни рок помјера за једну седмицу, те да ће сходно томе умјесто 09. јуна 2014. године, почети 16. јуна. Истовремено, дeфинисано је да ће септембарски испитни рок почети 25. августа, а октобарски 22. септембра 2014. године, док је почетак наставe у школској 2014/2015. години предвиђен за 6. октобар 2014. године.

У наставку сједнице, Сенат је усвојио измјену Правилника о избору у академска звања на Универзитету у Бањој Луци којом је предвиђено да се конкурс за избор у академска звања расписује према потреби, односно према приједлозима организационих јединица Универзитета.

Сенат је на истој сједници донио и Одлуку о измјени и допуни Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима за школску 2013/2014. годину на Пољопривредном, Природно-математичком и Рударском факултету, као и Одлуку о именовању др Драгане Башић за шефа катедре „Рачуноводство и пословне финансије“ на Економском факултету.

Такође, прихваћен је Eлаборат за лиценцирање другог циклуса студија на студијском програму „Безбједност и криминалистика“ на Универзитету у Бањој Луци, као и Приједлог Природно-математичког факултета о организовању инструктивне наставе из математике.

Највише академско тијело Универзитета је на својој 28. сједници донијело више одлука о избору и реизбору у наставничка и сарадничка звања и то на: Академији умјетности, Економском, Машинском, Пољопривредном, Природно-математичком, Технолошком, Филозофском, Филолошком, Шумарском и Факултету физичког васпитања и спорта.

Донесено је и више одлука о давању сагласности на извјештаје комисија о урађеној докторској дисертацији и то на: Економском, Медицинском, Пољопривредном, Технолошком и Филозофском факултету, као и одлуке о давању сагласности на извјештаје комисија о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на: Архитектонско-грађевинско-геодетском, Економском и Медицинском факултету.

На истој сједници донесена је и Одлука о расписивању конкурса и именовању комисије за додјелу Huawei стипендије студентима Универзитета у Бањој Луци.

Такође, прихваћен је Закључак Економског факултета у вези са организовањем испита из предмета Макроекономија, а Факултет је овлаштен да именује другог одговорног наставника на поменутом предмету.

Сенат је у наставку сједнице прихватио, и упутио Управном одбору на разматрање, сљедеће уговоре о сарадњи:
-Споразум о сарадњи између Архитектонско-грађевинско-геодетског факутета Универзитета у Бањој Луци и ИНОВА информатички инжењеринг, д.о.о. Бања Лука;
-Споразум о сарадњи између Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, Студијског програма руског и српског језика и књижевности и Српско-руског пријатељства „Братство“;
-Споразума о сарадњи између Института за генетичке ресурсе и Агрономско и прехрамбено-технолошког факултета Свеучилишта у Мостару;

На сједници је донесен и закључак да се упути иницијатива према Влади РС да затражи од Народне скупштине измјену Закона о звањима којом би се омогућило да и студенти са завршеним трогодишњим студијем на првом циклусу стичу звање “дипломирани“.

Највише академско тијело Универзитета је у наставку сједнице упознато са информацијом да члановима Студентског парламента УНБЛ мандат истиче 4. јуна, те је позвало Централну изборну комисију, која је у међувремену формирана, да што прије распише изборе за ово студентско представничко тијело.

На својој 28. сједници, Сенат је одао признање студентима Универзитет у Бањој Луци због њиховог несебичног ангажмана у акцијама чишћења поплављених подручја и пружања помоћи угроженом становништву. Подсјећања ради, близу 2500 студената добровољно се јавило и учествовало у наведним акцијама, показујући тиме изузетно висок ниво друштвене свијести, солидарности и хуманости.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3382/uni-2.jpg