Навигација
Viber

Информација са 30. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

На тридесетој сједница Сената Универзитета у Бањој Луци одржаној 16. јула 2014. године, донесена је одлука о именовању Комисије за издавачку дјелатност Универзитета у Бањој Луци у саставу: проф. др Чедомир Црногорац, доц. др Ђорђе Чича, проф. др Славица Јандрић, проф. др Родољуб Ољача, доц. др Дарко Радић, проф. др Петар Пенда и др Наташа Глишић.

Сенат је на истој сједници донио одлуку о избору проф. др Здравка Миловановића за члана Сената Универзитета у Бањој Луци, као и одлуку о именовању чланова Сената из реда студената који су изабрани на студентским изборима одржаним 02. 07. 2014. године. Нови чланови Сената из реда студената су: Неђо Малешевић, Александар Марић, Зоран Граховац, Марио Ћумуровић, Александар Форца и Милош Милетић.

Такође, разматран је и, уз предложене допуне, усвојен Приједлог ННВ Филолошког факултета о измјени и допуни Статута ове висoкошколске установе; прихваћен је и приједлог истог Факултета о покретању иницијативе за измјену и допуну Закона о високом образовању, као и Приједлог о допуни Наставног плана и програма на I циклусу студија Студијског програма француског језика и књижевности.

Исто тако, прихваћен је Приједлог ННВ Медицинског факултета о измјени и допуни наставног плана I циклуса студија Медицина, као и Приједлог ННВ Природно-математичког факултета о измјени и допуни Одлуке о матичности факултета/Академије умјетности и студијских програма Универзитета у Бањој Луци и Високе школе унутрашњих послова за научна и умјетничка поља и уже научне и умјетничке области ( пречишћени текст), те су донесени закључци о исправци техничке грешке у Статуту Института за генетичке ресурсе и у Статуту Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета.

На својој 30. сједници, Сенат је донио Одлуку о расписивању конкурса за избор у наставничка и сарадничка звања на Универзитету у Бањој Луци, те је донио више одлука о избору у наставничка и сарадничка звања и то на: Академији умјетности, Економском, Медицинском, Пољопривредном, Правном, Природно – математичком, Филолошком, Филозофском, те Факултету физичког васпитања и спорта, као и на Високој школи унутрашњих послова.

Такође, донесено је више одлука о давању сагласности на извјештаје комисија о урађеној докторској дисертацији на Медицинском и Филозофском факултету, као и одлуке о давању сагласности на извјештаје комисија о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на: Медицинском, Природно-математичком, Машинском, Правном, Факултету физичког васпитања и спорта, Факултету политичких наука, Филозофском, Филолошком и Рударском факултету.

У наставку сједнице прихваћен је Приједлог правилника о организовању и извођењу наставе на Љетној школи Економског факултета Универзитета у Бањој Луци; затим образложење Одлуке ННВ Пољопривредног факултета о измјени наставног плана студијског програма првог циклуса Анимална производња; као и молба Рударског факултета за преиспитивање Одлуке Сената, број: 02/04-3.2084-3/14 од 19.06.2014. године, у вези измјена наставног плана I циклуса студија студијског програма Рударство.

Сенат је прихватио и упутио Управном одбору на размaтрање Приједлог Споразума о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Универзитета Приморска, Копер (Република Словенија) и Приједлог Уговора о пословно-техничкој сарадњи између Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци и Удружења „Иницијатива за пољопривреду и рурални развој и животну средину“ (АРЕА) из Бањe Луке.

На истој сједници је највише академско тијело Универзитета упознато са Извјештајем Централне изборне комисије о изборима за Студентски парламент наставно-научно/умјетничко вијеће и Сенат Високе школе унутрашњих послова који су одржани 02.07. 2014. године.

Такође, разматран је и прихваћен Приједлог ННВ Економског факултета о измјени Одлуке о утврђивању броја студената за упис у прву годину другог циклуса студија на Студијски програма на енглеском језику „MBA“ и утврђивању приједлога висине школарине; као и Приједлог одлуке Наставно-научног вијећа Машинског факултета о иновирању садржаја наставних планова, док је жалбе мр Рената Ракића на Одлуку Сената, број: 04-3.1445-9/14 од 02.06.2014. године, упућена Академији умјетности на изјашњавање.

Сенат је на својој 30. сједници прихватио приједлог Проширеног колегијума да се од Владе РС затражи измјена Одлуке о броју редовних и ванредних студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија у школској 2014/2015 години, којом би било омогућено проширење листе, односно повећање броја студeнaта који се уписују прву годину.

У наставку сједнице Сенат је усвојио Академски календар за школску 2014/2015 годину, те је прихватио приједлог ННВ Економског факултета да се доц. др Срђан Амиџић именује као други одговорни наставник на предмету Макроекономија.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3489/uni-2.jpg