Навигација
Viber

Информација са 32. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на својој 32. сједници, одржаној 03. 10. 2014. године верификовао је мандат проф. др Санде Додик, привременог члана Сената испред Академије умјетности и мандат проф. др Александра Остојића, члана Сената испред Пољопривредног фалкултета Универзитета у Бањој Луци.

У наставку сједнице Сенат је донио Одлуку о допуни Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима за зимски и љетни семестар школске 2014/2015. године на I и II циклусу студија, те је прихватио Приједлог одлуке Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета о измјени и допуни наставних планова студијских програма Архитектура, Грађевинарство и Геодезија.

Такође, Сенат је донио Одлуку о давању сагласности на састав Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета, прихватио је Приједлог одлуке Наставно-научног вијећа Шумарског факултета о именовању шефова катери на Факултету, као и Приједлог Наставно-научног вијећа Филозофског факултета о именовању и разрјешењу руководиоца Студијског програма филозофије.

Исто тако, Сенат је донио Одлуку о уговорном ангажовању, на период до годину дана, шест пензионисаних професора Универзитета у Бањој Луци: проф. др Милана Гашића, Архитектонско-грађевински-геодетски факултет, проф. др Миливоја Крчмара, Економски факултет; проф. др Остоје Ђукића, Филозофски факултет; проф. др Петрa Стојаковићa, Филозофски факултет; проф. др Јелене Шкундрић, Природно-математички факултет и проф. др Милана Шљивића, Машински факултет.

На својој 32. сједници, највише академско тијело Универзитета је донијело и Одлуку о расписивању конкурса за избор наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци.

На истој сједници Сенат је донио више одлука о избору наставника и сарадника и то на: Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, Електротрехничком факултету, Машинском факултету, Природно-математичком факултету, Технолошком факултету, Филолошком факултету, Шумарском факултету, Медицинском факултету и Рудараском факултету.

Такође, донесено је више одлука о давању сагласности на извјештаје комисија о урађеној докторској дисертацији и то на: Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, Медицинском факултету, Природно-математичком факултету Филозофском факултету, као и одлуке о давању сагласности на извјештаје комисија о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на: Академији умјетности, Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, Медицинском факултету, Филолошком факултету и Природно-математичком факултету.

Након разматрања, Сенат је прихватио Приједлог одлуке Наставно-научног вијећа Филолошког факултета о расписивању конкурса за доквалификацију наставника српског језика и књижевности на Филолошком факултету.

Такође, на приједлог Пољопривредног факулета, донесена је одлука о расписивању конкурса за упис студената на прву годину III циклус студија на Пољопривредном факултету у академској 2014/2015. години.

Највише академско тијело Универзитета је, након разматрања приједлога Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета, донијело закључак да Универзитет у Бањој Луци може бити издавач публикације „Урбана регенерација Браунфилд локације Руди Чајавец у Бања Луци“.

Приједлог Наставно-научног вијећа Филозофског факултета да се уџбеник емеритуса проф. др Бранка Милосављевића „Социјална патологија као трагични вид људске егзистенције“ објави као универзитетска наставна литература је, с обзиром на интердисциплинарност садржаја, упућен на изјашњавање Факултету политичких наука-судијском програму Социологија.

У наставку сједнице усвојен је Извјештај радне групе о Елаборату о друштвеној оправданости организовања самофинансирајуће професионалне доквалификације социјалних радника са вишим образовањем, те је прихваћен Приједлог одлуке Вијећа комбинованог студијског програма другог циклуса академских студија Очување и одржива употреба генетичких ресурса о броју студената на овом студијском програму у школској 2014/2015. години.

Сенат је одбио Захтјев Милана Савића за преиспитивање Одлуке Сената број: 02/04-3.2369-15/14 од 16.07.2014. године, док је жалбу Ведрана Станетића на исход конкурса за избор сарадника за наставни предмет Маркетинг, прослиједио Економском факултету уз закључак да Факултет примијени ранију одлуку Сената.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3624/uni-2.jpg