Навигација
Viber

Информација са 39. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној  19.02.2015. године, прихватио  је Приједлог измјена и допуна Статута Универзитета , те га упутио Управном одбору на разматрање.

Такође, прихваћен је, и упућен Управном одбору, и Приједлог програма рада Универзитета у Бањој Луци у 2015. години.

Након разматрања, Приједлог елабората Наставно-научног вијећа Рударског факултета о оправданости извођења Студијског програма геолошко инжењерство враћен је Факултету на допуну.

Истовремено, Сенат је прихватио приједлог Елабората ННВ Економског факултета о оправданости оснивања и о оснивању алумни центра дипломираних студената, магистара и доктора економских наука Економског факултета Универзитета у Бањој Луци, те је позвао и друге факултета да  у што скорије вријеме оснују своје алумни центре.

Такође, Сенат је прихватио Приједлог ННВ истог факултета за организовање Љетне школе Економског факултета Универзитета у Бањој Луци у академској 2014/2015. години.

У наставку сједнице, разматрани су и прихваћени закључци  ННВ Пољопривредног факултета о: измјени и допуни Одлуке Сената Универзитета о измјени и допуни Одлуке о формирању катедри Универзитета у Бањој Луци и распореду предмета по тим катедрама, број: 02/04-3.2084-5/14 од 19.06.2014. године и о измјени и допуни Одлуке о матичности факултета/Академије умјетности и студијских програма Универзитета у Бањој Луци и Високе школе унутрашњих послова за научна и умјетничка поља и уже научне и умјетничке области – пречишћен текст.

На својој 39. сједници Сенат је прихватио приједлоге одлука ННВ Природно-математичког факултета о измјени и допуни наставних планова на седам студијских програма. Такође,  донио  је одлуке о именовању шефова катедри на Медицинском и Економском факултету.

Сенат је прихватио и  Приједлог  Факултета физичког васпитања и спорта о формирању Организационог одбора 11. Европског FIEP  конгреса који ће се одржати у периоду од 14. до 18.09.2016. године у Бањој Луци.

Највише академско тијело Универзитета је у наставку сједнице донијело  одлуке о избору у наставничка и сарадничка звања и то на: Академији умјетности,  Архитектонско-грађевинско-геодетском, Медицинском и Правном факултету.

Исто тако, донесене су  одлуке о давању сагласности на извјештаје комисија о урађеној докторској дисертацији на: Медицинском, Правном, и Филозофском факултету,  као и одлуке о давању сагласности на извјештаје комисија о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на Економском, Медицинском и Филозофском факултету.

У наставку 39. сједнице Сената прихваћен је закључак Управног одбора Универзитета у Бањој Луци о Споразуму о наставно-научној и техничкој сарадњи између Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци и партнера у TEMPUS пројекту „AGRIVOC“.

Након разматрања, Сенат је одбио као неосноване, захтјеве др Слободана Бунића и мр сц. Братислава Теиновића за преиспитивање одлука Сената, као и Приговор др Александре Фигурек.

На истој сједници, Сенат је прихватио Приједлог ННВ Филозофског факултета да се рукопис „Социјална психологија етничког идентитета“, аутора др Владимира Турјачанина  објави као универзитетска наставна литература, док је Приједлог ННВ Медицинског факултета да се рукопис „Фармакологија ренини – ангиотензин система“ аутора проф. др Рајка Игића објави као универзитетска наставна литература- враћен Факултету.

Такође, Сенат је донио Одлуку о поништењу дијела конкурса објављеног 23.07.2014. године у дневном листу „Глас Српске“.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/4004/logouniblnews_t.jpg