Навигација
Viber

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци одржане 07. 04.2015.

Сједнице Проширени колегијумУниверзитет у Бањој Луци

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 07. 04. 2015. године разматрао је Извјештај радне групе задужене за анализу стицања, расподјелe и коришћења буџетских и властитих прихода на Универзитету у Бањој Луци.

Након опширне дискусије, дефинисане су активности које је неопходно предузети у циљу оптималнијег и транспарентнијег располагања средствима на Универзитету у Бањој Луци.

Поменута радна група за сљедећу сједницу припремиће и, Проширеном колегијуму, доставити информацију, односно анализу извора и структуре властитих средстава, заједно са приједлогом мјера које је неопходно предузети у циљу промјене постојеће неповољне структуре поменутих прихода у којој преовладавају школарине, док су приходи од научно-истраживачког рада недовољни.

У наставку сједнице Проширени колегијум је разматрао и подржао Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о високом образовању који је утврдила Влада РС, а односи се на продужетак рока за стицање дипломе за још једну академску годину студентима који су уписали дипломски студиј по одредбама Закона о универзитету, те на давање могућности студентима који студирају по Болоњским принципима да наредну 2015/2016 академску годину упишу са преносом највише 15 ECTS бодова или највише два предмета.

Осим тога, Проширени колегијум се сложио да се упути приједлог за још једну измјену Закона о високом образовању, а она се односи на продужење рока за пријављивање и одбрану докторске дисертације по „старом“ програму за још једну академску годину.

Проширени колегијум је на истој сједници разматрао и Приједлог правила студирања на III циклусу студија на Универзитету у Бањој Луци. Радна група задужена за израду поменутих правила добила је задужење да унесе предложене корекције, те да кориговани текст упути вијећима факултета који би о истом требали да се изјасне најкасније до 25. априла, након чега би приједлог био упућен Сенату Универзитета у Бањој Луци на разматрање.

 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/4117/uni-3.jpg