Навигација
Viber

Информација са 45. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на својој 45.  сједници одржаној 16.07. 2015. године разматрао је и, уз предложене измјене, усвојио План одговорних наставника и сарадника на првом циклусу студија за школску 2015/2016. годину. 

Такође, Сенат је донио одлуку о усвајању Академског календара за школску 2015/2016. годину, као и Одлуку о расписивању конкурса за избор наставника и сарадника (реизбор или напредовање у виша звања). Конкурс ће бити расписан крајем августа. 

На истој сједници разматран је и прихваћен Захтјев Филозофског факултета за оснивање Центра за психолошко савјетовалиште Универзитета у Бањој Луци, као и приједлог Природно-математичко факултета о разрјешењу и именовању шефа Катедре за физичку географију, геологију и заштиту животне средине. 

На својој 45. сједници Сенат је донио више одлука о избору у наставничка и сарадничка звања, и то на: Академији умјетности, Архитектонско-грађевинско-геодетском, Медицинском, Пољопривредном, Правном, Природно-математичком, Филозофском, Филолошком, Технолошком, Шумарском и Факултету политичких наука. 

Такође, Сенат је донио и одлуке о давању сагласности на извјештаје комисија о урађеној докторској дисертацији на Факултету политичких наука, Филолошком и Правном факултету, као и више одлука о давању сагласности на извјештаје комисија о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на: Пољопривредном, Филолошком, Машинском, Правном и Природно-математичком факултету. 

На Захтјев Академије умјетности, на сједници Сената дато је тумачење одредбе члана 41. Правила студирања на I и II циклусу студија. 

Након разматрања Приједлога одлуке Наставно-научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта о одобравању слободне студијске године проф. др Михајлу Мијановићу, Сенат је донио закључак да ће се о захтјеву ФФВС одлучивати након што буде донесен правилник којим ће се дефинисати питање одобравања слободне студијске године.  Надлежна служба Универзитета је добила задужење да поменути правилник припреми за прву  септембарску сједницу Сената. 

На истој сједници највише академско тијело Универзитета је прихватило приједлоге наставно-научних вијећа факултета о објављивању рукописа као универзитетске литературе, и то: 

-ННВ Природно-математичког факултета да се рукопис „Атлас плодова“, аутора: доц. др Нине Јањић,  доц. др Тање Максимовић и доц. др Биљане Лубарде, објави као универзитетска наставна литература;

- ННВ Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета да се рукопис „Састављање и репродукција карата“, аутора проф. др Драгољуба Секуловића и Синише Дробњака, објави као универзитетска наставна литература;

-ННВ Технолошког факултета да се рукопис “Инжењерство у заштити околине“, аутора проф. др Љиљане Вукић и доц. др Саше Папуге, објави као универзитетска наставна литература;

-ННВ Шумарског факултета да се рукопис “Шумарска статистика“, аутора проф. др Милоша Копривице, објави као универзитетска наставна литература; те

- ННВ Машинског факултета да се рукопис „Иновације  и патенти“, аутора проф. др Милана Тице, проф. др Радивоја Митровића, проф. др Александра Милтеновића, Жарка Мишковића, дипл. инж. машинства и Милана Банића, дипл. инж. машинства, објави као универзитетска наставна литература. 

Сенат је, исто тако, донио и више одлука о закључивању уговора о сарадњи, и то:

-Уговора о научно-стручној и пословној сарадњи између Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци и Медицинског факултета Универзитета у Београду;

-Уговора о научно-стручној и пословној сарадњи између Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци и Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду;

-Уговора о научно-стручној и пословној сарадњи између Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци и Завода за физикалну медицину и рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“, Бања Лука;

-Уговора о научно-стручној и пословној сарадњи између Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци и Здравствено-туристичког центра Бања Врућица, а.д. Теслић; 

На сједници је разматран и одбијен као неоснован Захтјев мр Драгане Драгичевић Цветковић за преиспитивање одлука Сената Универзитета од 28.05.2015. године, док је након разматрања Захтјева студената Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета – геодезија за суспензију проф. др Раденка Вишњића са испитних рокова, донесена одлука којом се обавезује ННВ овог факултета да за септембарско-октобарски рок, поред професора Вишњића, именује још једног одговорног наставника како би студенти могли да изаберу код кога ће полагати испит.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/4469/logouniblnews_t.jpg