Навигација
Viber

Информација о одржаним сједницама Сената Универзитета у Бањој Луци: Наставак 47. и 48. сједница Сената

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци је у наставку своје 47. сједнице одржаном 12. 10. 2015. године донио више одлука о давању сагласности на извјештаје комисија о урађеној докторској дисертацији, и то на: Медицинском, Пољопривредном и Филозофском факултету, као и одлуке о давању сагласности на извјештаје Комисија о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на: Електротехничком, Медицинском, Правном и Рударском факултету, те Факултету физичког васпитања и спорта.

Такође, Сенат је разматрао и прихватио више приједлога споразума о сарадњи, и то:
-Споразума о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Универзитета „Јурја Добриле“ у Пули (Хрватска);
- Споразума о сарадњи између Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци и Високе школе Weihenstephan Универзитета примијењених наука Триздорф (Triesdorf) (Њемачка);
- Споразума о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Вороњeшког државног универзитета (Руска Федерација);
- Споразума о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Белгородског државног универзитета „В.Г.Шухов“ (Руска Федерација);
- Споразума о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Државног института за руски језик „А.С. Пушкин“ Москва (Руска Федерација;
- Споразума о сарадњи између Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци са јавном установом „Завичајни музеј“ Градишка; те
- Уговора о размјени студената и наставног особља (у оквиру програма Erasmus+) између Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци и Универзитета Ополе (Пољска).

Исто тако, разматран је и прихваћен Захтјев мр Сандре Стојковић за продужетак избора у звање вишег асистента; Приједлог ННВ Електротехничког факултета да се рукопис „Дискретна математика“, аутора: проф. др Зорана Митровића и Сњежане Максимовић, објави као универзитетска наставна литература; те Приједлог ННВ Економског факултета о уговорном ангажовању у настави проф.. др Миливоја Крчмара, док је Приједлог ННВ Факултета физичког васпитања и спорта о одобравању слободне студијске године проф. др Михајлу Мијановићу, одбијен.

У наставку своје 47. сједнице Сенат Универзитета у Бањој Луци је донио Одлуку о измјени Академског календара за 2014/2015. годину којом се одобрава продужење октобарског испитног рока до 21. 10. 2015. године. Ова одлука односи се на студенте којима је преостао један испит за стицање услова за упис наредне године студија, као и на оне студенте који већ имају услов, а остао им је само један неположен испит из претходне године. Истовремено, донесена је и одлука о измјени академског календара за 2015/2016. годину којом се упис у ову академску годину продужава до 23.10. 2015. године.

По завршетку 47. сједнице, Сенат Универзитета је одржао своју 48. сједницу. На сједници је, између осталог, расправљано о броју наставника којима ће у школској 2015/2016. години бити додијељено звање професор емеритус, те је донесена одлука да ће поменуто звање у овој школској години бити додијељено једном наставнику.

У наставку исте сједнице Сенат је прихватио Измјене Правилника о додјели признања и награда Универзитета у Бањој Луци, усвојио Пречишћен текст поменутог правилника, те именовао Комисију за додјелу награда и признања.

Сенат је, такође, прихватио Приједлог ННВ Факултета политичких наука о измјени наставног плана I циклуса студијског програма Политикологија, те усвојио Елаборат о релиценцирању I циклуса студијског програма Историја који се изводи на Филозофском факултету.

Највише академско тијело Универзитета је на својој 48. сједници донијело одлуке о избору у наставничка и сарадничка звања на Економском факултету, Факултету политичких наука, Филозофском и Шумарском факултету.

Такође, донесена је Одлука о давању сагласности на Извјештаје Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на Економском факултету.

Сенат је, у наставку сједнице, разматрао и одбио као неоснован Захтјев Ведрана Француза за преиспитивање Одлуке Сената Универзитета од 16.07.2015. године, као и Захтјев др Раденка Вишњића за преиспитивање Закључка Сената Универзитета од 16.07.2015. године.

Приједлог ННВ Природно-математичког факултета да се рукопис „Увод у математичку анализу“, аутора: проф. др Владимира Јовановића, објави као универзитетска наставна литература је прихваћен, као и Приједлог ННВ Економског факултета о уговорном ангажовању у настави проф. др Драгутина Шипке.

На истој сједници, именована је Централна изборна комисија за избор студената у Студентски парламент, те наставно - научна/умјетничко вијеће факултета и Сенат Високе школе унутрашњих послова.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/4605/logouniblnews_t.jpg