Навигација

Информација са 47. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Сједнице Управни одборУниверзитет у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на 47. сједници одржаној 02.09.2016. године разматрао је и усвојио Извјештај о финансијском пословању Универзитета у Бањој Луци за период 01.01.2016.-31.07.2016. године. Такође, донесена је Одлукa о усвајању Плана јавних набавки Универзитета у Бањој Луци у 2016. години.

На сједници је разматран и Приједлог програма мјера и активности са циљем побољшања финансијског пословања Универзитета у Бањој Луци, те је донесен закључак да се исти прослиједи  свим  организационим јединицама Универзитета како би до наредне сједнице доставили  своје приједлоге поменутих мјера и активности.

У наставку сједнице, УО је разматрао Информацију о почетку рада објекта „Четврти павиљон“ у склопу Универзитетског града – Булевар војводе Петра Бојовића 1А, Бања Лука, те је дао сагласност ректору Универзитета за закључивање Уговора о закупу објекта Павиљона IV између Универзитета у Бањој Луци и ЈУ Студентски центар „Никола Тесла“ Бања Лука.

На  47. сједници УО, донесена је  Одлука о измјени Трошковника Универзитета у Бањој Луци за академску 201617. годину, као и одлуке о стављању ван снаге: Правилника о раду Универзитета у Бањој Луци и Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности запослених на Универзитету. 

Такође, разматрана је Молба рукометног клуба Борац м:тел за умањење мјесечног закупа Универзитетске спортске дворане, те је констатовано да ће одлука у вези поменутог питања бити донесена након  разматрања и осталих захтјева који се односе на закуп поменутог спортског објекта.

Управни одбор је разматрао и одбио Жалбу декана Правног факултета на Рјешење ректора Универзитета број: 01/04-2-2244/16 о одбијању приједлога ННВ Правног факултета за именовање декана Правног факултета Универзитета у Бањој Луци. 

Исто тако, одбијен је Приговор Драгана Дакића, секретара Академије умјетности на Одлуку ректора Универзитета од 05.07.2016. године о одбијању неплаћеног одсуства, као и Захтјев Стефана Мачкића за приступ информацијама и Жалбу на „ћутање администрације“.

Управни одбор је на истој сједници овластио ректора Универзитета у Бањој Луци проф. др Милана Матаругу да са агенцијом Zepter Passport закључи Уговор о међусобној сарадњи  у вези са организацијом 11. FIEP европског конгреса  који ће бити одржан од 14. до 18. септембра 2016. године. 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/5627/uni-3.jpg