Навигација
Viber

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци одржане 6. 10. 2016.

Сједнице Проширени колегијумУниверзитет у Бањој Луци

Проширени колегијума Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 6. 10. 2016. године анализирао је упис  студената у прву годину I циклуса студија на Универзитет у Бањој Луци у академској 2016/2017. години. 

Након разматрања предочене информације о почетку  академске 2016/2017. године усвојен  је закључак у којем се Сенату предлаже да, уважавајући процедуру покренуту од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске у вези са измјенама Закона о високом образовању, а при очекивању одлуке Народне скупштине РС,  донесе одлуку којом би се студентима дала могућност уписа у наредну академску годину под истим условима као приликом уписа у претходну школску годину; да се обезбиједи  учешће у наставном процесу  свим студентима  који по тим критеријима сада имају право и услов за упис у наредну школску годину; да се ННВ вијећима факултета предложи да организују испитни рок под условом да исти не нарушава извођење наставног процеса; те да се оним факултетима који у оквиру студијских програма још увијек нису попунили квоте за упис предвиђене Одлуком Владе РС, да могућност да организују четврти, интерну уписни рок  за упис студената у прву годину студија.

Проширени колегијум је на истој сједници разматрао Приједлог правилника о раду Универзитета у Бањој Луци, те је донесен закључак да се исти, уз предложене корекције, упути Управном одбору на разматрање и усвајање.

Такође, разматран је, прихваћен,  и упућен на даље поступање Управном одбору  Приједлог правилника о дисциплинској и материјалној одговорности радника Универзитета у Бањој Луци. Истовремено  је факултетима остављен рок од пет дана да доставе коментаре у вези структуре дисциплинске комисије.

Након разматрања Закључка Управног одбора у вези са Приједлогом правилника о условима и начину кориштења службених возила Универзитета у Бањој Луци, донесен је закључак да ректор са надлежним службама Ректората до наредне сједнице анализира факултетске правилнике о условима и начину кориштења службених возила и да сходно томе направе приједлог јединственог правилника  на нивоу Универзитета, уз уважавање специфичности и потреба сваког факултета.

У наставку сједнице предочен је Приједлог мјера и активности на побољшању материјално-финансијског стања и одговорности у располагању финансијским средствима Универзитета у Бањој Луци, те је након краће дискусије члановима Проширеног колегијума остављен рок од седам дана да у писаној форми доставе евентуалне сугестије и приједлоге мјера и активности које би допринијеле побољшању материјално-финансијског стања на Универзитету.

Проширени колегијум је на истој сједници разматрао приједлог ректора Универзитета у Бањој Луци да се студентима генерације - добитницима Златне значке Универзитета обезбиједи обављање приправничког стажа на факултетима/Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци. Поменути приједлог је прихваћен, те је у потпуности подржан став да је у циљу побољшања наставног процеса и научно-истраживачког рада, као и подстицаја за студенте неопходно омогућити најбољим студентима Универзитета да по завршетку основних студија обаве приправнички стаж на Универзитету у Бањој Луци и на тај начин стекну и практичне вјештине у примјени свог стеченог знања.

У оквиру припреме активности на обиљежавању Дана Универзитета 07. новембра, ректор Универзитета у Бањој Луци је упутио позив деканима да у наредних седам дана доставе приједлоге  активности које се у оквиру обиљежавања овог датума планирају провести на њиховим организационим јединицама како би биле уврштене у јединствени програм обиљежавања Дана Универзитета.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/5769/uni-2.jpg