Навигација

Информација са 53. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Сједнице Управни одборУниверзитет у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на својој 5. сједници одржаној 28.03.2017. године дао је позитивно мишљење на измјене и допуне Статута Универзитета у Бањој Луци, те их упутио ресорном министарству.

На истој сједници разматран је и усвојен Извјештај о финансијском пословању Универзитета у Бањој Луци у 2016. години.

Такође, донесене су  одлуке о покретању поступка јавне набавке и рјешења о именовању комисија за јавну набавку:

-услуга колективног осигурања запослених и студената и услуга осигурања имовине за потребе Универзитета у Бањој Луци;

-услуга смјештаја за потребе Универзитета у Бањој Луци;

- службеног возила за потребе Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци; те

- радова на замјени крова на згради Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци;

На сједници је донесена и Одлука о уступању путничког моторног возила

Природно-математичког факултета Технолошком факултету Универзитета у Бањој Луци, те Одлука о уступању путничког моторног возила Ректората Универзитета у Бањој Луци Факултету физичког васпитања и спорта УНИБЛ.

Донесена је и Одлука о оснивању Института економских наука као подорганизационе јединице Економског факултета Универзитета у Бањој Луци.

Управни одбор је на истој сједници дао сагласност на закључивање више споразума, уговора и меморандума о сарадњи, и то:

-Споразума о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Поволшког државног технолошког универзитета (ВОЛГАТЕХ-а) у Јошкар-Ола у Русији;

- Међу-институционалног уговора за 2016/17-2017/18 између институција из програмских и партнерских земаља у програму ЕРАСМУС+(КА-Размјена студената и особља) између Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Глазгову;

- Споразума о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Државног универзитета Врајт, Дејтон, САД;

-Уговора о сарадњи између Франкофоне универзитетске организације институционализованог оператора за франкофонију са сједиштем у Монтреалу (Квебек) – Канада и Универзитета у Бањој Луци;

- Споразума о продужењу важења споразума између Универзитета у Београду и Универзитета у Бањој Луци;

- Уговора о пословно-техничкој сарадњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Високе пословне школе струковних студија, Нови Сад;

- Меморандума о сарадњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Нархоз Универзитета, Република Казахстан;

- Меморандума о разумијевању између Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци и Државног пољопривредног универзитета из Одесе;

- Споразума о наставно-научној сарадњи између Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци и Института за политичке студије;

- Споразума о наставно-научној сарадњи између Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци и Белгородског националног истраживачког универзитета (Руска Федерација);

- Споразума о сарадњи између Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци и Новинске агенције „Срна“;

- Споразума о сарадњи између Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци и Радио-телевизије Републике Српске;

-Споразума о сарадњи између Представништва државне агенције Россотрудничество у Републици Србији „Руски дом“ у Београду и Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци;

-Меморандума о пословној сарадњи између Друштва за истраживање,  производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад („НИС“) и Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци;

- Erasmus + међу-институционалног уговора са Политехничким институтом из Viana do Kastelo, Португал за 2014-2021;

-Erasmus + међу-институционалног уговора са Радбоунд Универзитетом из Нијмегана, Холандија  за 2016-2018;

- Уговора о пословно – техничкој сарадњи између Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци и „ЕУРОМЕДИК“ д.о.о. Бања Лука;

- Уговора о пословно – техничкој сарадњи између Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци и УД „Савез за спорт и рекреацију“ Бања Лука;

Након разматрања Приједлога одлуке о покретању поступака за утврђивање одговорности за насталу штету на Универзитету у Бањој Луци, донесен је закључак да се за наредну сједницу,  у сарадњи са ректором, припреми одговарајући акт којим би се дефинисао начин  утврђивања појединачне одговорности  запослених за пропусте у раду, а који су довели до материјалне и других видова штете по Универзитет.

На сједници је прихваћена Молба Студентског парламента Универзитета у Бањој Луци о регулисању мјесечних накнада члановима овог тијела.

Такође, донесене су одлуке о висини накнаде за припремну наставу на Природно-математичком и на Шумарском факултету, као  и одлуке  о одобравању службеног путовања ректору Универзитета у Русију и Француску.

Исто тако, Управни одбор је дао сагласност Медицинском факултету Универзитета у Бањој Луци на Трошковник  Факултета за академску 2016/17. годину.

Након разматрања Захтјева проф. др Снежане Петковић за потраживање неисплаћених хонорара за обављање послова на пројекту „Стручна институција за техничке прегледе возила Републике Српске“ у 2011. и 2012. години, донесен је закључак да надлежна служба Универзитет размотри наведени поднесак и за наредну сједницу припреми приједлог одлуке.

Управни одбор је именовао проф. др Биљану Антуновић за члана Управног одбора Фондације Иновациони центар Бања Лука – ИЦБЛ, испред Универзитета у Бањој Луци.

Управни одбор дао је позитивно мишљење за претварање права коришћења у право својине на земљишту чији је сљедбеник  Нина Шкрбић, а након изјашњења Правобранилаштва Републике Српске.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6378/large_uni-3.jpg