Навигација

Одржан први састанак Комитета за осигурање квалитета УНИБЛ у новом сазиву

Универзитет у Бањој ЛуциОпште

У Ректорату Универзитета у Бањој Луци, 10.3. 2017. године одржан је први састанка Комитета са осигурање квалитета Универзитета у Бањој Луци у новом сазиву. 

На састанку је, између осталог, разговарано о акредитација студијских програма, те је након дискусије закључено да се свим деканима факултета/Академије упути допис са захтјевом да до 17. марта кандидују студијски програм  првог циклуса који ће ући у процес акредитације (са сваког факултета по један), те да приједлог доставе Канцеларији проректора за наставу и студентска питања. Такође, прецизирано је да  самоевалуациони извјештаји студијских програма који су изабрани за процес акредитације требају бити завршени на свим факултетима  до 30. јуна 2017. године и достављени у електронској форми на исту адресу. 

На састанку је, такође, дискутовано о реализација плана активности на основу завршене институционалне акредитације  из  2013. године, те је задужен члан КОК-а Озрен Тришић да до 31. марта направи извјештај о реализацији плана накнадних активности на основу завршене акредитације. Исто тако, дефинисано је да је рок за израду самоевалуационог извјештаја УНИБЛ, као услова за покретање поступка реакредитације Универзитета, 31. јули 2017. године. 

Једна од тачака дневног реда на састанку КОК-а односила се на прикупљање показатеља квалитета  за 2015. и 2016. календарску годину. У вези са овом тачком наглашена је потреба за што бржим стављањем у пуну функцију информационог система на нашем Универзитету како би се могли пратити сви усвојени показатељи квалитета као и реализовати друге активности из домена осигурања  квалитета.  Као рок за прикупљање података за  пет  ревидираних показатеља квалитета за 2015. и 2016. календарску годину одређен је 1. октобар 2017. године.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6302/uni-1.jpg