Навигација

Потписан споразум о сарадњи између Правног факултета и РУГИПП-а

Универзитет у Бањој ЛуциОпште

Проф. др Жељко Мирјанић, декан Правног факултета Универзитета у Бањој Луци и Босиљка Предраговић, директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП), потписали су 26. марта 2018. године споразум о сарадњи.

Споразумом је предвиђено извођење практичне наставе за потребе студената свих циклуса студија на Правном факултету, те обављање стручне праксе студената свих циклуса студија у РУГИПП-у.

Стране потписнице Споразума обавезале су се и на сарадњу научног и стручног особља,  сарадњу у организовању  научних скупова, семинара, радионица и слично, те рад на пројектима од заједничког интереса.

Споразумом је предвиђена и размјена научне и стручне литературе и других публикација, подршка у осавремењавању наставних планова и програма у области грађанског и земљишно - књижног права, као и друге активности.

Посебан облик сарадње страна у Споразуму односи се на организовање и извођење практичне и теоријске наставе за потребе студената свих циклуса студија на Правном факултету у складу са наставним планом и програмом из области грађанског и земљишно - књижног права.

Предавање за студенте 

Потписивању Споразума претходило је стручно предавање које су студентима треће године студија одржали Босиљка Предраговић, директор РУГИПП-а и Срђан Радуљ, замјеник директора РУГИПП-а.

Прерадовићева је говорила о надлежностима институције на чијем се челу однедавно налази, практичним потешкоћама са којима се у свом раду институиција сусреће, неопходности одређених законских промјена како би се унаприједио њихов рад итд. Посебно је истакла могућност обављања стручне праксе студената у РУГИПП-у како би стекли практична знања којима би унаприједели она теоретска знања стечена у наставном процесу на Правном факултету. 

Радуљ је говорио о практичној примјени прелазних и завршних одредби Закона о стварним правима и појединим одредбама Закона о експропријацији.

Студенти су искористили присуство угледних гостију из једне од најзначајних институција у Републици Српској и постављали бројна питања из дјелатности РУГИПП-а, као што је нпр. рјешавање имовинско-правних односа у оквиру изградње новог моста на локацији тзв. Зеленог моста.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/7516/pravni_rugip__2___1_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/7516/pravni_rugip__1___1_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/7516/pravni_rugip__3___1_.jpg