Навигација

Архива новости

Обавјештење о давању на увид јавности докторске тезе и Извјештаја о оцјени докторске тезе кандидата мр Драгана Чомића

Обавјештавамо јавност да су докторска теза и Извјештај о оцјени урађене докторске тезе, кандидата мр Драгана Чомића, под насловом:  "Економско моделирање генерисања карбон кредита у засадима топола" дана 12.04.2016.године, дати на увид јавности. ...

Обавјештење о давању на увид докторске дисертације кандидата мр Зорана Маличевића

Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација, кандидата мр Зорана Маличевића, под називом "Утицај функционалности орошивача на квалитет заштите засада јабуке у зависности од норме третирања" дата на увид јавности. Заинтересовани исту могу до...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Драгише Вукотића

Наставно-научно вијећe Филолошког факултета на 75. сједници одржаној 12.02.2016. године именовало је Комисију за писање извјештаја за оцјену теме докторске дисертације и провјеру услова кандидата. Комисија је радила у саставу: 1. Др Јулијана Вучо, р...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Оливере Поповић

Наставно-научно вијећe Филолошког факултета на 75. сједници одржаној 12.02.2016. године именовало је Комисију за писање извјештаја за оцјену теме докторске дисертације и провјеру услова кандидата. Комисија је радила у саставу: 1. Др Весна Килибарда,...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Цвијете Брајичић

Наставно-научно вијећe Филолошког факултета на 75. сједници одржаној 12.02.2016. године именовало је Комисију за писање извјештаја за оцјену теме докторске дисертације и провјеру услова кандидата. Комисија је радила у саставу: 1. Др Мила Самарџић, р...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Гордане Лубурић

Наставно-научно вијећe Филолошког факултета на 75. сједници одржаној 12.02.2016. године именовало је Комисију за писање извјештаја за оцјену теме докторске дисертације и провјеру услова кандидата. Комисија је радила у саставу: 1. Др Јулијана Вучо, р...