Навигација

Архива новости

 Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањoj Луци бр. 15/3.520-4/14 oд 13.03.2014. године именовани смо у Комисију за оцјену и одбрану урађене докторске дисертације кандидата мр Борислава Малиновићa, под називом „Примјена...

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета, на сједници одржаној 04.3.2014. године, број рјешења 18-3-...

Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 29. 10.2013. године, именовало је Комисију за оцјену докторске дисертације "Појам егзистенције у филозофији Кјеркегора и Сартра - противурјечја и паралеле" кан...

Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 27. фебруара 2014. године, донијело је одлуку број 07/3.300-3/14. о именовању Комисије за оцјену урађене докторске дисертације кандидата мр Жељка Савановића по...

Дана 17. 04. 2014. године са почетком у 12.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Бранко Ђурић браниће јавно докторску дисертацију под насловом:"Квантитативне и квалитативне особине камилице (Chamomila recutita L.) и питоме нане (...

На основу члана 71. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 73/10, 104/11 и 84/12) Наставно-научно вијеће Филозофског факултета на сједници одржаној 27.02.2014. године донијело је Рјешење о именовању Комисије за оцјену и о...

Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 27. фебруара 2014. године број 07/3.300-47/14. донијело Рјешење о именовању Комисије за оцјену докторске дисертације кандидаткиње мр Весне Зарковић под називом...

На основу члана 71. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 73/10, 104/11 и 84/12) Наставно-научно вијеће Филозофског факултета на сједници одржаној 27.02.2014. године донијело је Рјешење бр. 07/3.300-5/14 којим се именује...

Извјештај о оцјени подобности теме пријављене докторске дисертације под насловом "Педагошке вриједности и методички поступци стваралачког учења у разредној настави" кандидата мр Зорана Плаића написала је Комисија именована на сједници Наставно-научног ...

Одлуком Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, од 02.12.2013. године, број: 07/2255-3/13 изабрани смо у Комисију за оцјену теме докторске дисертације "Утицај интерактивног усавршавања наставника за ненасилну комуникациј...

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Филозофског именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називном "Социјална подршка и прихваћеност дјеце без родитељског старања" у сљедећем саставу: 1. Др Нен...

Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 27.02.2014. године, донијело је Одлуку број 07/3.300-2/14 о именовању Комисије за оцјену урађене докторске дисертације мр Бошка Бранковића под насловом "Спољни...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Перице Рајчевића

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске „бр 73/10, 104/11 i 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 20. Статута Економског факултета, Наставно–научног вијећа Економског факултета Универз...

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске „бр 73/10, 104/11 i 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно–научног вијећа Медицинског факултета на сједници одржаној дана 04.03.2014. године, д...

Обавјештава се јавност да ће кандидат мр Саша Папуга, јавно бранити докторску дисертацију под називом: „Копиролиза отпадне пластике и биомасе“ Одбрана докторске дисертације ће се обавити на Технолошком факултету Универзитета у Бањој Луци у понедељак, 1...

Обавјештава се јавност да ће кандидат мр Александар Савић, јавно бранити докторску дисертацију под називом: „Утицај ензиматских пектолитичких третмана на производњу и антиоксидативне особине воћног вина од јабуке“ Одбрана докторске дисертације ће се об...

Дана 04. 04. 2014. године са почетком у 14.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Димитрије Марковић браниће јавно докторску дисертацију под насловом:"Алелобиотски односи и њихова улога у биолошкој контроли биљних ваши на кукурузу...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци број 18-3-143/2014 од 04.03.2014. године, именована је Комисија за оцјену подобности теме Мр сц. мед. Зорана Вукојевића за израду докторске тезе под називом „Процјена квалите...

На основу члана 149. Закона о високом образовању ("Службени Гласник Републике Српске" број 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно–научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној дана 04.03.2014. године донијело је одлук...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18-3-142/2014 на сједници одржаној 04. 03.2014. године, именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр сц. Саше Марина „Утица...

Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација, кандидата мр Весне Мрдаљ, под називом"Могућности развоја аграрног сектора Републике Српске на принципима Заједничке аграрне политике ЕУ"дата на увид јавности.Заинтересовани исту могу добити на увид у б...

Закључак о исправци техничке грешке у Извјештају комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Александра Савића

На основу члана 149. Закона о високом образовању ( „Службени гласник Републике Српске“, број: 73/10, 104/11 и 84/12), и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно - научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 04. 03.2014. године...

На основу члана 32. Правилника о наставно-научном раду за стицања звања магистра и доктора наука, Наставно-научно вијеће Рударског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној дана 18.02.2014. године донијело је Одлуку број: 21/3.60/14 о ф...