Навигација

Архива новости

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Природно-математичког факултета број 19/3.3148-1/13 од 19. 11. 2013. године именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називном "Идентификација и карактеризац...

Дана 24. 01. 2014. године са почетком у 13.30 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Горан Мирјанић браниће јавно докторску дисертацију под насловом:"Испитивање пивског квасца и сладовине у исхрани медоносне пчеле"Одбрана докторске д...

На основу члана 149. став (1). Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13) даје сљедећеОбавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Смиљане Параш

Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација, кандидата мр Димитрија Марковића, под називом "Алелобиотски односи и њихова улога у биолошкој контроли биљних ваши на кукурузу" дата на увид јавности. Заинтересовани исту могу добити на увид у библиот...

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Филозофског именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називном "Југословени, шпански грађански рат и ратна емиграција" у сљедећем саставу: 1. Др Миле Илић, р...

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Филозофског именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називном "Југословени, шпански грађански рат и ратна емиграција" у сљедећем саставу: 1. Др Милан Ристо...

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.2358-I -10.3/13, а на основу члана 31. Правилника о научнонаставном раду за стицање звања специјалисте, магистра наука и доктора наука, те приједлога Комисије за ...

На основу члана 149. Закона о високом образовању Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на седници одржаној 27.09.2013....

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.1591-VIII -2.2/13, а на основу члана 31. Правилника о научнонаставном раду за стицање звања специјалисте, магистра наука и доктора наука, те приједлога Комисије з...

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Природно-математичког факултета бр. 19/3.2377/13 од 18.09.2013. године именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називном "Екотоксиколошка истраживања интокс...

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.1849-IX -12.1/13, а на основу члана 31. Правилника о научнонаставном раду за стицање звања магистра и доктора наука, те приједлога Комисије за постдипломски студи...

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци од 11.07.2013. године, а на основу члана 31. Правилника о научнонаставном раду за стицање звања магистра и доктора наука, те приједлога Комисије за постдипломски студиј и до...

Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бања Луци бр. 15/3.1426-6/13 oд 10.07.2013.  године именовани смо у Комисију за оцјену и одбрану урађене докторске дисертације кандидата мр Биљане Пећанац, под називом „Утицај избора ...

На основу члана 71. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 73/10), Наставно-научно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта на сједници одржаној 07.06. 2013. године, одлуком број 11/3.689-2-2/12 именовало је комисију ...

На основу члана 71. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 73/10), те члана 52. Статута Универзитета у Бањалуци Наставно-научно вијеће Факултета физичког васпитања и спортана сједници одржаној 14.02.2013. године, донијело...

На основу члана 71. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 73/10), Наставно-научно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта - Бања Лука је на 7. сједници одржаној 21.06.2013. године, донијело одлуку (бр. 11/3.925-8/13...

На основу члана 149. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС" број 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци. Наставно-научно вијеће Природно-математичког факултета, на сједници одржаној 18.09.2013. године, именовал...

Одлуком Научно-наставног вијећа Економског факутета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.1591-VIII - 2.5/13, а на основу члана 148. Закона о високом образовању, члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 20. Статута Економског факултета, на сј...

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факутета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.1849-IX - 12.3/13, а на основу члана 31. Правилника о научнонаставном раду за стицање звања магистра и доктора наука, те приједлога Комисије за постдипломски студи...

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 27.09.2013. године, дони...