Навигација

Архива новости

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Саше Дуновића

  Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци број: 15/3.1928-10.1/15 од 15.10.2015. године именована је Комисија за оцјену подобности теме „Оптимизација сакупљања комуналног отпада на регионалном нивоу“ и кандидата ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Управљање и контрола квалитета хране и пића

  Наставно-научно веће Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци је на 71. редовној седници одржаној 10.09.2015. године донијело Одлуку о образовању Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академска звања (број...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Електрохемијско инжењерство

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Електрохемијско инжењерство Тијана Милановић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Органске хемијске технологије

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Органске хемијске технологије Александра Шиник

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Текстилне технологије и инжењерство

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Текстилне технологије и инжењерство Весна Ивановић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Текстилне технологије и инжењерство

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Текстилне технологије и инжењерство Свјетлана Јањић и Драгана Грујић

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Саше Мићина

  Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањoj Луци бр. 15/3.635-6/15 од 09.04.2015. године именовани смо у Комисију за оцјену и одбрану урађене докторске дисертације кандидата мр Саше Мићина, под називом „Корозионе каракт...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Управљање и контрола квалитета хране и пића

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Управљање и контрола квалитета хране и пића Славица Грујић

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Небојше Кнежевића

Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањoj Луци бр. 15/3.399-9/15 од 12.03.2015. године именовани смо у Комисију за оцјену и одбрану урађене докторске дисертације кандидата мр Небојше Кнежевића, под називом „Утицај струк...

Извјештај Комисије за писaње извјештаја за избор наставника за ужу научну област Прехрамбене технологије намирница биљног поријекла

Извјештај Комисије за писaње извјештаја за избор наставника за ужу научну област Прехрамбене технологије намирница биљног поријекла

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Еколошко инжењерство

Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци број: 15/3.1440-4,1/14 именовани смо у Комисију за писање извјештаја по расписаном Конкурсу објављеном у дневном листу "Глас Српске" од 02.07.2014. године за избор наставни...

Извјештај Комисије за писање извјештаја за избор наставника за ужу научну област Електрохемијско инжењерство

Др Миомир Павловић, редовни професор Технолошког факултета у Зворнику, Универзитет у Источном Сарајеву, ужа научна област Електрохемијско инжењерство, предсједник др Љиљана Вукић, ванредни професор Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, ужа н...

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Ладислава Василишина

Обавјештава се јавност да ће кандидат мр Ладислав Василишин јавно бранити докторску дисертацију под називом: „Задовољење РДА вриједности за минералне материје воћа у исхрани“ Одбрана докторске дисертације ће се обавити на Технолошком факултету Универзи...

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике српске“ број: 73/10 и 104/11, 84/12 и 108/13) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Технолошког факултета на сједници одржаној дана 12.05.201...

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике српске“ број: 73/10 и 104/11, 84/12 и 108/13) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Технолошког факултета на 56. редовној сједниоци, одржаној ...

Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци број: 15/3.524-8.2/14 од 13.03.2014. године именовани смо у Комисију за писање извјештаја по расписаном Конкурсу објављеном у дневном листу "Глас Српске" од 19.02.2014. год...