Навигација

Архива новости

Одлуком Сената Универзитета у Бањој Луци број: 05-4980/08 од 25.12.2008. године, именовани смо у Комисију за писање извјештаја за избор наставника на Правном факултету у Бањој Луци, на уже научне области Римско право и Историја права и државе

Ректор Универзитета у Бањој Луци, проф. др Станко Станић, 18. марта 2009. године, у Ректорату Универзитета у Бањој Луци, потписао је Уговор о сарадњи са Универзитетом Франсоа Рабле у Туру, Француска (Université François-Rabelais, Tours), уз присуство Њ...

Извјештај Комисије за избор у звање наставника на Академији умјетности из уже умјетничке области Снимање на предмету Фотографија (кандидат Драго Вејновић) Извјештај Комисије за избор у звање наставника на Академији умјетности из уже умјетничке обла...

World University Service (WUS) Аустрија организовао је на Универзитету у Бањој Луци семинар под називом „Развој студијских програма другог и трећег циклуса“, 12. марта 2009. године, у Ректорату Универзитета у Бањој Луци.  Семинар се организовао у с...

Кандидат: проф. др Никола Мојовић   На основу члана 39. и члана 85. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске број 85/06 и  30/07) и члана 138. (5) Статута Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета, на седници одржаној 25.12...

Избор у звање наставника за ужу научну област Економика пољопривреде за наставне предмете: Економика пољопривреде и међународне интеграције; Организација и економика производње биљних производа и Организација и економика анималних производа (ка...

Извјештај  Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање на предмету болести зуба са ендодонцијом (кандидат Александра Ђери)

Извјештај Комисије за избор у звање наставника на Академији умјетности из уже научне/умјетничке области Ликовна умјетност-Сликарство (кандидат Биљана Гаврановић)

Извјештај Комисије о кандидату пријављеном за избор у звање вишег асистента на предмету Медицинска биохемија на Медицинском факултету (кандидат Милада Налесник)

Извјештај Комисије о пријављеном кандидату за избор у звање наставника на предмету Хистологија са ембриологијом на Медицинском факултету у Бањалуци (doc.)

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор сарадника за ужу научну област пословно (трговинско) право и право друштава на предмету пословно право на Економском факултету (.doc)

У организацији Универзитета у Бањој Луци и Министарства за науку и технологију Републике Српске дана 11.03.2009. године (сриједа)  у свечаној сали РЕКТОРАТА Универзитета у Бањој Луци организоваће се Радионица под називом „Оквирни програм 7 – Иницијална...