Навигација

Архива новости

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање у ужу научну област: Узгајање шума Предмет Генетика са оплемењивањем биљака Узгајање шума, предмет Шумске културе и плантаже Уређeње и заштита шума; Прираст и принос шума

Предавње г-дина Мартина Лутера Кинга III, 14. мај 2009. године, 11 часова, амфитеатар Правног факултета Универзитета у Бањој Луци У организацији Универзитета у Бањој Луци и Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Босни и Херцеговини у четвртак, 14. м...

У организацији Универзитета у Бањој Луци и Међународне организације за миграције (International Organization for Migration - IOM) у понедјељак, 11. маја 2009. године са почетком у 12 часова, у просторијама Ректората Универзитета у Бањој Луци, представн...

Извјештај за избор наставника Природно-математичког факултета у Бањој Луци на уже научне области Географија (друштвена географија) и Демографија (на предмет Географија становништва – Демографија 1 и 2 и Демографија)

На основу члана 103. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 85/06 и 30/07) и члана 127. Статута Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета на 21. сједници одржаној 16.04.2009. године, д о н о с и О Д Л У К У о ...

У организацији Универзитета у Бањој Луци и званичних заступника Матлаб-а у сриједу, 29. априла 2009. године, са почетком у 14 часова, на Електротехничком факултету Универзитета у Бањој Луци, организоваће се семинар под називом „Data Analysis Using MATL...

На основу члана 58. став 8. тачка ж) Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 85/06 и 30/07) и члана 26. став 1. алинеја 6. Статута Универзитета у Бањој Луци, Управни одбор Универзитета на сједници одржаној 18.02.2009. го...

Извјештај комисије за писање извјештаја за избор у сарадничко звање на ужу научну област Методика у спорту и физичком васпитању (.pdf) Извјештај комисије о кандидату др Предрагу Драгосављевићу, пријављеном за избор у звање ва...

Одлуком Сената Универзитета у Бањој Луци број: 05-4980/08 од 25.12.2008. године, именовани смо у Комисију за писање извјештаја за избор наставника на Правном факултету у Бањој Луци, на уже научне области Римско право и Историја права и државе

Ректор Универзитета у Бањој Луци, проф. др Станко Станић, 18. марта 2009. године, у Ректорату Универзитета у Бањој Луци, потписао је Уговор о сарадњи са Универзитетом Франсоа Рабле у Туру, Француска (Université François-Rabelais, Tours), уз присуство Њ...

Извјештај Комисије за избор у звање наставника на Академији умјетности из уже умјетничке области Снимање на предмету Фотографија (кандидат Драго Вејновић) Извјештај Комисије за избор у звање наставника на Академији умјетности из уже умјетничке обла...

World University Service (WUS) Аустрија организовао је на Универзитету у Бањој Луци семинар под називом „Развој студијских програма другог и трећег циклуса“, 12. марта 2009. године, у Ректорату Универзитета у Бањој Луци.  Семинар се организовао у с...