Навигација

Архива новости

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку заједничке јавне набавке опреме - инструменти за потребе TEMPUS пројекта 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку заједничке јавне набавке опреме - инструменти за потребе TEMPUS пројекта 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR: "Побољшање  студија развоја производа у Србији и иБосни и Херцеговини" Машинског факултета...

Јавна набавка апарата за звук, видеоснимање и репродукцију у оквиру Темпус Scentec пројекта „Развој и примјена курсева за позоришне техничаре и менаџере сцене“ за потребе Универзитета у Бањој Луци

Јавна набавка апарата за звук, видеоснимање и репродукцију у оквиру Темпус Scentec пројекта „Развој и примјена курсева за позоришне техничаре и менаџере сцене“ за потребе Универзитета у Бањој Луци

Јавна набавка мултимедијалне опреме у оквиру Темпус Scentec пројекта „Развој и примјена курсева за позоришне техничаре и менаџере сцене“ за потребе Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци

Јавна набавка мултимедијалне опреме у оквиру Темпус Scentec пројекта „Развој и примјена курсева за позоришне техничаре и менаџере сцене“ за потребе Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци

Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци у поступку јавне набавке додатних радова на изградњи објекта четвртог павиљона за смјештај студената у склопу Универзитетског града у Бањој Луци

Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци у поступку јавне набавке додатних радова на изградњи објекта четвртог павиљона за смјештај студената у склопу Универзитетског града у Бањој Луци

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга хотелског смјештаја за потребе Академије умјетности

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга хотелског смјештаја за потребе Академије умјетности

Позив за достављање понуда за јавну набавку угоститељских и хотелских услуга за потребе одржавања скупа „Технички прегледи возила Републике Српске 2015“

Позив за достављање понуда за јавну набавку угоститељских и хотелских услуга за потребе одржавања скупа „Технички прегледи возила Републике Српске 2015“  Позив за достављање понуда за јавну набавку угоститељских и хотелских услуга за потребе одржавања ...

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга хотелског смјештаја за потребе Медицинског, Економског, Пољопривредног и Шумарског факултета

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга хотелског смјештаја за потребе Медицинског, Економског, Пољопривредног и Шумарског факултета

Обавјештење о додјели уговора – јавна набавка хране за животиње за потребе Природно-математичког факултета УБЛ

Обавјештење о додјели уговора – јавна набавка хране за животиње за потребе Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци. Прилог: Основни елементи уговора

Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке пнеуматске сијачице за потребе Пољопривредног факултета УБЛ

Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке пнеуматске сијачице за потребе Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци

Одлука о поништењу поступка јавне набавке опреме видео конференцијског система за салу Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци

Одлука о поништењу поступка јавне набавке опреме видео конференцијског система за салу Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке и уградње столарије на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке и уградње столарије на Правном факултету Универзитета у Бањој ЛуциOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke i ugradnje stolarije na Pravnom fakultetu Univerziteta u ...

Oсновни елементи уговора ЈН-32/15 - јавна набавка и испорука трактора за кошење за потребе Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци

Oсновни елементи уговора ЈН-32/15 - јавна набавка и испорука трактора за кошење за потребе Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци Прилог: Основни елементи уговора ЈН-32/15

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке прозора у заједничким просторијама зграде Природно-математичког факултета

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга хотелског смјештаја за потребе Природно-математичког факултета

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке прозора у заједничким просторијама зграде Пољопривредног факултета

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке прозора у заједничким просторијама зграде Пољопривредног факултета

Обавјештење о набавци и Тендерска докумнтација за јавну набавку средстава за чишћење и одржавање хигијене објеката Универзитета у Бањој Луци

Обавјештење о набавци Тендерска докумнтација за јавну набавку средстава за чишћење и одржавање хигијене објеката Универзитета у Бањој Луци

Oдлука о поништењу поступка јавне набавке аудио-визуелне опреме за стварање отворених едукативних ресурса у оквиру Темпус Baektel пројекта “Спајање aкадемског и предузетничког знања кроз учење подржано технологијом” за потребе Aрхитектонско-грађевинско-ге

Oдлука о поништењу поступка јавне набавке аудио-визуелне опреме за стварање отворених едукативних ресурса у оквиру Темпус Baektel пројекта “Спајање aкадемског и предузетничког знања кроз учење подржано технологијом” за потребе Aрхитектонско-грађевинско...

Набавка лабораторијске опреме у оквиру TEMPUS пројекта „Energy Efficiency, Renewable Energy Sources and Environmental Impacts – Master Study“ за потребе Машинског и Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета УБЛ

Обавјештење о набавци - Набавка лабораторијске опреме у оквиру TEMPUS пројекта „Energy Efficiency, Renewable Energy Sources and Environmental Impacts – Master Study“ за потребе Машинског и Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Б...

Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке беспилотне летјелице у оквиру пројекта „HERD NORBOTECH – NOR(1)way BO(2)snia TECH(3)nology Transfer“ за потребе Електротехничког факултета УБЛ

Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке беспилотне летјелице у оквиру пројекта „HERD NORBOTECH – NOR(1)way BO(2)snia TECH(3)nology Transfer“ за потребе Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци, налази се у прилогуОдл...

Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке трактора за кошење за потребе Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци

Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке трактора за кошење за потребе Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци

Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга хотелског  смјештаја за потребе Медицинског, Економског, Пољопривредног и Шумарског   факултета Универзитета у Бањој Луци

Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга хотелског смјештаја за потребе Медицинског, Економског, Пољопривредног и Шумарског факултета Универзитета у Бањој ЛуциПозив за достављање понуда за јавну набавку услуга хотелског  смјештаја за потребе ...

Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга хотелског  смјештаја за потребе Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци

Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга хотелског смјештаја за потребе Академије умјетности Универзитета у Бањој ЛуциПозив за достављање понуда за јавну набавку услуга хотелског смјештаја за потребе Академије умјетности Универзитета у Бањој ...

Обавјештење о додјели уговора – јавна набавка услуга друмског превоза за потребе организационих јединица Универзитета у Бањој Луци

Обавјештење о додјели уговора – јавна набавка услуга друмског превоза за потребе организационих јединица Универзитета у Бањој Луци. Прилог: Основни елементи уговора