Навигација

Архива новости

Информација са 16. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на својој 16. сједници одржаној 18. 07. 2014. године усвојио је Информацију о финансијском пословању Универзитета у Бањој Луци за период од 01.01. до 30.06.2014. године, са приједлогом мјера и активности, а одго...

Информација са 15. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 24. 06. 2014. године донио је одлуку којом се утврђује Приједлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци, као и Одлуку којом се утврђ...

Информација са 12. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 05.05.2014. године, разматрао је приједлог Наставно-научног вијећа Филолошког факултета за оснивање „Центра за стране језике и превођење Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци“ д.о.о...