Навигација

Архива новости

Извјештај комисије за избор сарадника Медицинског факултета за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација Извјештај комисије за избор сарадника Медицинског факултета за ужу научну област Офталмологија

Извјештај комисије за избор у звање на ужој научној области Међународно јавно право, предмет Међународно јавно право Извјештај комисије за избор у звање на ужој научној области Радно и социјално право, предмет радно и сцијално право Извјештај ком...

Извјештај комисије о избору сарадника за Клиничку праксу II, Медицински факултет Извјештај о избору сарадника за ужу научну област Педијатрија, Др мед. Љиљана Соломон, Медицински факултет Извјештај о избору сарадника за ужу научну област Ургент...

1. Избор у звање наставника за ужу научну област Повртарство за наставне предмете: Повртарство; Опште повртарство, Гајење поврћа и Гљиварство (кандидат: проф. др Миле Дардић Мирјанић); 2. Избор у звање наставника за ужу научну област Воћарство и ...

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање у ужу научну област: Узгајање шума Предмет Генетика са оплемењивањем биљака Узгајање шума, предмет Шумске културе и плантаже Уређeње и заштита шума; Прираст и принос шума

Извјештај за избор наставника Природно-математичког факултета у Бањој Луци на уже научне области Географија (друштвена географија) и Демографија (на предмет Географија становништва – Демографија 1 и 2 и Демографија)

Извјештај комисије за писање извјештаја за избор у сарадничко звање на ужу научну област Методика у спорту и физичком васпитању (.pdf) Извјештај комисије о кандидату др Предрагу Драгосављевићу, пријављеном за избор у звање ва...

Одлуком Сената Универзитета у Бањој Луци број: 05-4980/08 од 25.12.2008. године, именовани смо у Комисију за писање извјештаја за избор наставника на Правном факултету у Бањој Луци, на уже научне области Римско право и Историја права и државе

Извјештај Комисије за избор у звање наставника на Академији умјетности из уже умјетничке области Снимање на предмету Фотографија (кандидат Драго Вејновић) Извјештај Комисије за избор у звање наставника на Академији умјетности из уже умјетничке обла...

Кандидат: проф. др Никола Мојовић   На основу члана 39. и члана 85. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске број 85/06 и  30/07) и члана 138. (5) Статута Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета, на седници одржаној 25.12...

Избор у звање наставника за ужу научну област Економика пољопривреде за наставне предмете: Економика пољопривреде и међународне интеграције; Организација и економика производње биљних производа и Организација и економика анималних производа (ка...