Navigation

mr Maja Šibarević
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za zoologiju, evoluciju i genetiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Zoologija viši asistent November 26, 2015
Zoologija viši asistent September 29, 2022

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
M18MNB:IPN Istorija prirodnih nauka
Akademske studije prvog ciklusa
1C07BOS806 Zoologija hordata I
1C07BOS807 Zoologija hordata II
1C07EOS737 Ekologija i raznovrsnost beskičmenjaka I
1C07EOS738 Ekologija i raznovrsnost beskičmenjaka II
1C09EOS647 Ekologija čovjeka
1C13BNS138 Antropologija
1C13BOS1068 Ekologija čovjeka
1C13EOS647 Ekologija čovjeka

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Investigation of morphometric specification of crayfish (Austropotamobius torrentium Schrank, 1803) in Subotica river, Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup XI INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF AGRICULTURAL SCIENCES
  Publikacija Book of Abstract
  Godina 2022
  Autori Rajko Roljić, Sadbera Trožić-Borovac, Radoslav Dekić, Maja Manojlović, Maja Šibarević, Vera Nikolić, and Elvira Hadžiahmetović Jurida
  Strana od 232
  Veb adresa https://agrores.net/wp-content/uploads/2022/05/Book-of-Abstracts-AgroReS-2022-3.pdf

  Review of hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS) and leptospirosis in the Republic of Srpska, 2014-2018

  Naučni skup XI INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF AGRICULTURAL SCIENCES
  Publikacija Book of abstract
  Godina 2022
  Autori Maja Šibarević, Rajko Roljić, Snežana Ritan, and Zoran Kovačević
  Strana od 237
  Veb adresa https://agrores.net/wp-content/uploads/2022/05/Book-of-Abstracts-AgroReS-2022-3.pdf

  MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF STONE CRAYFISH FROM DIFFERENT WATERCOURSES OF EASTERN HERZEGOVINA

  Naučni skup 6. Simpozij studenata doktorskih studija PMF-a
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2022
  Autori Rajko Roljić, Tanja Elez, Maja Šibarević, Vera Nikolić, and Elvira Hadžiahmetović Jurida
  Strana od 175
  Veb adresa https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/KNJIGA_SAZETAKA_-_SIMPOZIJ_2022.pdf

  PROMENA GRAĐE TIMUSA PACOVA NAKON IZLAGANJA VISOKOFREKVENTNIM ELEKTROMAGNETNIM POLJIMA

  Naučni skup IV SIMPOZIJUM BIOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE sa međunarodnim učešćem – SBERS2020
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2020
  Autori Katarina Vrhovac, Smiljana Paraš, and Maja Šibarević
  Strana od 109
  Strana do 110
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2020/11/zbornik_SBERS2020.pdf

  ZNAČAJ DETEKCIJE MUTACIJA GENA KOD PACIJENATA SA MELANOMOM

  Naučni skup IV SIMPOZIJUM BIOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE sa međunarodnim učešćem – SBERS2020
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2020
  Autori Smiljana Paraš, Gordana Vučić, and Maja Šibarević
  Strana od 111
  Strana do 112
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2020/11/zbornik_SBERS2020.pdf

  PROMENA ULTRASTRUKTURNE GRAĐE BETA ĆELIJA PANKREASA PACOVA USLED UTICAJA VISOKOFREKVENTNIH ELEKTROMAGNETNIH POLJA

  Naučni skup IV SIMPOZIJUM BIOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE sa međunarodnim učešćem – SBERS2020
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2020
  Autori Smiljana Paraš, Maja Šibarević, Kristina Hinić, and Marijana Radovanović
  Strana od 107
  Strana do 108
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2020/11/zbornik_SBERS2020.pdf

  Pregled stanja autohtonih animalnih genetičkih resursa Bosne i Hercegovine

  Naučni skup III Simpozijum biologa i ekologa Republike Srpske (SBERS 2015)
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2015
  Autori Maja Petković and Dragojla Golub
  Strana od 175
  Strana do 176

  Komparativna analiza antropometrijskih parametara školske omladine uzrasta 7-19 godina između dva milenijuma

  Naučni skup 52 Kongres Antropološkog Društva Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Stojko Vidović, Zoran Vasić, Maja Šibarević, Irina Milovac, and Ilija Baroš
  Strana od 94
  Strana do 94

  Učestalost hromozomskih aberacija utvrđenih ranom amniocentezom u KC Banja Luka

  Naučni skup 52 Kongres Antropološkog Društva Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Irina Milovac, Stojko Vidović, and Maja Šibarević
  Strana od 43
  Strana do 43

  Učestalost trizomije 21 registrovane kod novorođenčadi u KC Banja Luka

  Naučni skup 52 Kongres Antropološkog Društva Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Stojko Vidović, Maja Šibarević, and Irina Milovac
  Strana od 35
  Strana do 35

  Air quality in the city of Banja Luka during year 2009

  Naučni skup The first International Congress of Ecologists-Ecological Spectrum 2012
  Publikacija Conference proceedings
  Godina 2012
  Autori Dragojla Golub, Maja Petković, Siniša Cukut, and Svjetlana Cvijić
  Strana od 1329
  Strana do 1340

  Uticaj oscilacija vodostaja na stanje zoobentosa Vrbasa i Vrbanje

  Naučni skup Ekološki spektar 2012.
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Nevenka Pavlović, Marija Erceg, Dejan Dmitrović, and Maja Petković
  Strana od 215
  Strana do 226

  Longitudinalni raspored zoobentosa u gornjem dijelu rijeke Kozica na Manjači

  Naučni skup Ekološki spektar 2012.
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Nevenka Pavlović, Snježana Ivetić, Dejan Dmitrović, and Maja Petković
  Strana od 251
  Strana do 263

Knjige

  Test pitanja za pripremu prijemnog ispita iz biologije

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-21-79-0
  Godina 2019
  Autori Biljana Lubarda, Dragojla Golub, Radoslav Dekić, Nina Janjić, Svjetlana Lolić, Dejan Dmitrović, Tanja Maksimović, Maja Manojlović, Smiljana Paraš, Siniša Škondrić, Goran Šukalo, Svjetlana Cvijić, Maja Šibarević, Tanja Pljevaljčić, and Biljana Radusin-Sopić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 248

Projekti

Analiza genoma primjenom erej komparativne genomske hibridizacije (aCGH) kod djece sa facijalnom dismorfijom, psihomotornim zaostajanjem u razvoju i multiplim kongenitalnim anomalijama

Project Number 1257011
Status Neaktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Stojko Vidovic
Participants Milka Grk
mr Maja Sibarevic
Nela Maksimovic
Tatjana Damnjanovic
mr Irina Milovac
doc. dr Dragana Snjegota
doc. dr Vanja Vidovic
Biljana Jekic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2019-12-31
Project value 5000.0 BAM

Citoloski, fizioloski i geneticki efekti pirofilita, pesticida i elektromagnetnih polja kod Wistar sp. pacova

Project Number 1259018
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Smiljana Paras
Participants Natasa Vojinovic, ma
prof. dr Ljiljana Amidzic
Olivera Karpic
doc. dr Dragana Snjegota
mr Maja Sibarevic
Jovana Grahovac
Sanja Karajlic
doc. dr Natasa Stojakovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-06-01
End of the project 2020-06-01
Project value 7000.0 BAM