Navigation

Jovana Munjiza, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Rudarski fakultet
052/241-660
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Eksploatacija fluida viši asistent September 25, 2019

Predmeti

Rudarski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
R2PIB2 Projektovanje izrade bušotine II
R2RZLNG Razrada ležišta nafte i gasa II
R2RSRUB Remontni i stimulativni radovi u bušotinama
R2TIB2 Tehnologija izrade bušotine II
R2TTKUHB Tehnika i tehnologija koso usmjerenog i horizontalnog bušenja
Akademske studije prvog ciklusa
G1OELMS Osnovi eksploatacije ležita mineralnih sirovina
R1BUŠRF Bušotinski radni fluidi
R1BUŠRF18 Bušotinski radni fluidi
R1GEONAFT Geologija nafte
R1GFKT Geofizički karotaž
R1ENIG Eksploatacija nafte i gasa
R1IIEF Istraživanja i ekploatacija fluida
R1IIEF10 Istraživanja i ekploatacija fluida
R1PIB Projektovanje izrade bušotine
R1RZLNG Razrada ležišta nafte i gasa
R1TIB Tehnologija izrade bušotine
R1TMAT Tehnologija materijala
R1URUD Uvod u rudarstvo
R1URUD14 Uvod u rudarstvo
R1URUD18 Uvod u rudarstvo

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Važnost testiranja nezacjevljene bušotine u naftnom ležištu

  Časopis GLASNIK RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
  Godina 2019
  Autori Jovana Munjiza, Adnan Hodžič, Sanel Nuhanović, and Zvonimir Bošković
  Strana od 9
  Strana do 17

  Economic analysis and calculation of drilling and blasting parameters for quarry ''Dobrnja'' near Banja Luka

  DOI 10.7251/afts.2015.0713.035M
  Časopis ARHIV ZA TEHNIČKE NAUKE
  Godina 2015
  Autori Vladimir Malbašić, Žarko Kovačević, Miodrag Čelebić, and Jovana Crnogorac
  Volumen 7
  Broj 13
  Strana od 35
  Strana do 41

  ODREĐIVANJE MEHANIČKIH KARAKTERISTIKA CEMENTNOG KAMENA ZA TRAJNU NEPROPUSNOST CEMENTIRANOG MEĐUPROSTORA

  Časopis Rudarski radovi
  Godina 2014
  Autori Zvonimir Bošković, Vladimir Čebašek, Jovana Crnogorac, and Sanel Nuhanović
  Strana od 8
  Strana do 21

  DEFORMACIJE I PROPUSNOST CEMENTNOG KAMENA RAZLIČITOG SASTAVA U TVRDIM FORMACIJAMA

  Časopis Rudarski radovi
  Godina 2014
  Autori Zvonimir Bošković, Vladimir Čebašek, Sanel Nuhanović, and Jovana Crnogorac
  Strana od 12
  Strana do 21

  DEFORMACIJE I PROPUSNOST CEMENTNOG KAMENA RAZLIČITOG SASTAVA U MEKIM DO SREDNJE TVRDIM FORMACIJAMA

  Časopis Rudarski radovi
  Godina 2014
  Autori Zvonimir Bošković, Vladimir Čebašek, Sanel Nuhanović, and Jovana Crnogorac
  Strana od 22
  Strana do 32

  Deformacije i propusnost cementnog kamena različitog sastava u mekim do srednje tvrdim formacijama

  Časopis MINING ENGIEERING
  Godina 2014
  Autori Jovana Crnogorac, Zvonimir Bošković, Vladimir Čebašek, and Sanel Nuhanović
  Strana od 22
  Strana do 32

  Deformacije i propusnost cementnog kamena različitog sastava u tvrdim formacijama

  Časopis MINING ENGIEERING
  Godina 2014
  Autori Jovana Crnogorac, Zvonimir Bošković, Vladimir Čebašek, and Sanel Nuhanović
  Strana od 12
  Strana do 21

  Određivanje mehaničkih karakteristika cementnog kamena za trajnu nepropusnost cementiranog međuprostora

  Časopis MINING ENGIEERING
  Godina 2014
  Autori Jovana Crnogorac, Zvonimir Bošković, Vladimir Čebašek, and Sanel Nuhanović
  Strana od 8
  Strana do 11

Radovi sa skupova

  ANALYSIS OF THE UNDERGROUND ROOMS STABILITY (LATERAL DRIFTS) AND CALCULATION OF THE LOADING OF SAFETY PILLARS IN UNDERGROUND MINE "BATURINKA"

  Naučni skup GEO-EXPO 2022
  DOI 10.35123/GEO-EXPO_2022
  Publikacija ZBORNIK RADOVA GEO-EXPO 2022
  Godina 2022
  Autori Duško Torbica, Dražana Tošić, Miodrag Čelebić, and Jovana Munjiza
  Strana od 83
  Strana do 90
  Veb adresa https://www.geotehnika.ba/Zbornici_radova/zb_2022.html

  POVEĆANJE PROPUSNOSTI REZERVOAR STIJENA UGLJOVODONIKA OBRADOM KOLEKTORA KISELINAMA

  Naučni skup II Rudarsko geoloski forum
  Godina 2016
  Autori Zvonimir Bošković, Jovana Crnogorac, and Ištvan Djerman
  Strana od 122
  Strana do 129