Navigation

Jelena Čučković, ma

Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-24
Šumarski fakultet
051/464-628
lokal 103

Projekti

Obrazovanje kadrova u sumarstvu

Project Number 8301416
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Sumarski fakultet
Head prof. dr Dane Marceta
Participants Jelena Cuckovic, ma
Business Partner Ministarstvo poljoprivrede,sumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Beginning of realization 2018-01-01
End of the project 2018-12-01
Project value 25000.0 BAM

Izrada zapreminskih i sortimentnih tablica za hrast kitnjak u Republici Srpskoj

Project Number 8301413
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Sumarski fakultet
Head prof. dr Vojislav Dukic
Participants dr Milorad Danilovic
prof. dr Dane Marceta
prof. dr Zoran Maunaga
doc. dr Vladimir Petkovic
doc. dr Danijela Petrovic
dr Drazen Miljic
Dragica Mihaljcic
Jelena Cuckovic, ma
Business Partner Ministarstvo poljoprivrede,sumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Beginning of realization 2017-02-01
End of the project 2018-12-31
Project value 140000.0 BAM

WISDOM metodologija u Bosni i Hercegovini

Project Number 8301409
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Sumarski fakultet
Head prof. dr Dragan Comic
Participants prof. dr Vojislav Dukic
doc. dr Branislav Cvjetkovic
Jelena Cuckovic, ma
Business Partner Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda"FAO"
Beginning of realization 2016-01-01
End of the project 2016-09-01
Project value 76392.0 BAM