Navigation

mr Nina Okuka
asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Bromatologija asistent May 30, 2019

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISF07BRO Bromatologija
ISF19BRO Bromatologija
ISF19DIJ Dijetetika

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Quality control of distilled water used for reconstitution of powders for oral suspension in pharmacies on the territory of Bosnia and Herzegovina

  DOI DOI 10.7251/COMEN1901047V
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2019
  Autori Irena Kasagić-Vujanović, Žarko Gagić, Nina Okuka, and Darija Knežević
  Volumen X
  Broj 1
  Strana od 47
  Strana do 55

Projekti

Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini

Project Number 1257034
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Medicinski fakultet
Head doc. dr Zarko Gagic
Participants prof. dr Ranko Skrbic
mr Nina Okuka
Ljiljana Josipovic
prof. dr Lana Nezic
Jelena Rozic, ma
Nebojsa Mandic-Kovacevic
doc. dr Biljana Gataric
Marina Viskovic
doc. dr Andjelka Racic
doc. mr Ana Golic Jelic
doc. dr Natasa Bubic Pajic
prof. dr Irena Kasagic Vujanovic
Business Partner ECEA Educatin, Audiovisual and Culture Executive Agency
Beginning of realization 2021-01-01
End of the project 2024-01-31
Project value 219375.0 BAM

Dizajn novih lijekova za terapiju dijabetesa, razvoj i karakterizacija naprednih nosaca za oralnu i transdermalnu isporuku antidijabetika

Project Number 1257026
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Medicinski fakultet
Head doc. dr Zarko Gagic
Participants Bojana Jevdjenic
mr Nina Okuka
doc. dr Natasa Bubic Pajic
prof. dr Irena Kasagic Vujanovic
doc. dr Andjelka Racic
doc. dr Biljana Gataric
Nebojsa Mandic-Kovacevic
Irma Mursekic
Miljana Nukic
Sanja Rogic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2021-01-31
Project value 24000.0 BAM

Individualizacija farmaceutskih oblika za pedijatrijsku i gerijatrijsku populaciju – razvoj formulacija i ispitivanje stabilnosti

Project Number 0127008
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Irena Kasagic Vujanovic
Participants doc. dr Biljana Gataric
doc. dr Andjelka Racic
prof. dr Danica Agbaba
doc. dr Natasa Bubic Pajic
doc. dr Zarko Gagic
mr Nina Okuka
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2018-12-01
End of the project 2022-05-30
Project value 10000.0 BAM