Navigation

mr Nina Okuka
asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Bromatologija asistent May 30, 2019

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISF07BRO Bromatologija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Quality control of distilled water used for reconstitution of powders for oral suspension in pharmacies on the territory of Bosnia and Herzegovina

  DOI DOI 10.7251/COMEN1901047V
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2019
  Autori Irena Kasagić-Vujanović, Žarko Gagić, Nina Okuka, and Darija Knežević
  Volumen X
  Broj 1
  Strana od 47
  Strana do 55

Projekti

Dizajn novih lijekova za terapiju dijabetesa, razvoj i karakterizacija naprednih nosaca za oralnu i transdermalnu isporuku antidijabetika

Project Number 1257026
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Medicinski fakultet
Head doc. dr Zarko Gagic
Participants Miljana Nukic
Bojana Jevdjenic
Nebojsa Mandic-Kovacevic
Sanja Rogic
mr Nina Okuka
Andjelka Racic
Biljana Gataric
Irma Mursekic
doc. dr Natasa Bubic Pajic
doc. dr Irena Kasagic Vujanovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2021-01-31
Project value 24000.0 BAM

Individualizacija farmaceutskih oblika za pedijatrijsku i gerijatrijsku populaciju – razvoj formulacija i ispitivanje stabilnosti

Project Number 0127008
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Medicinski fakultet
Head doc. dr Irena Kasagic Vujanovic
Participants doc. dr Natasa Bubic Pajic
doc. dr Zarko Gagic
Biljana Gataric
Andjelka Racic
prof. dr Danica Agbaba
mr Nina Okuka
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2018-12-01
End of the project 2019-12-01
Project value 10000.0 BAM